HTECH 6 ( -0.15 -2.63% )

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ HTECH “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
พลโทปรีชา วรรณรัตน์วรรณรัตน์ประธานกรรมการ
นายพีท ริมชลาริมชลาประธานกรรมการบริหาร
นายพีท ริมชลาริมชลากรรมการผู้จัดการ
นายชัว เช็งควนเช็งควนกรรมการ
นายนรวีร ช้างหลำช้างหลำกรรมการ
นายโสรัจ สุธนฐานสุธนฐานกรรมการ
พลโทปรีชา วรรณรัตน์วรรณรัตน์กรรมการอิสระ
นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ฟูวัฒนศิลป์กรรมการอิสระMACO - MACO - MACO - MACO - MACO - MACO -
นายณรงค์ รัตนะรัตนะกรรมการอิสระ
พลโทปรีชา วรรณรัตน์วรรณรัตน์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ฟูวัฒนศิลป์กรรมการตรวจสอบMACO - MACO - MACO - MACO - MACO - MACO -
นายณรงค์ รัตนะรัตนะกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3