IFS 3 ( 0.08 2.84% )

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ IFS “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายซูน คี ลีคีประธานกรรมการ
นายเล เยน ตันเยนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายเล เยน ตันเยนกรรมการ
นายนิพัทธ์ จำรูญรัตน์จำรูญรัตน์กรรมการ
นายทู สวี ลัวสวีกรรมการ
นายธรรมนูญ อานันโทไทยอานันโทไทยกรรมการอิสระ
นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลกรรมการอิสระ
นายสิงหะ นิกรพันธุ์นิกรพันธุ์กรรมการอิสระ
นายธรรมนูญ อานันโทไทยอานันโทไทยประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลกรรมการตรวจสอบ
นายสิงหะ นิกรพันธุ์นิกรพันธุ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3