IVL 48 ( -0.25 -0.52% )

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ IVL “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายศรี ปรากาซ โลเฮียปรากาซประธานกรรมการ
นายอาลก โลเฮียโลเฮียประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
นายอาลก โลเฮียโลเฮียรองประธานกรรมการ
นายระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลรองประธานกรรมการWIIK - 7UP - WIIK - 7UP - 7UP - WIIK -
นางสุจิตรา โลเฮียโลเฮียกรรมการ
นายซาชิ ปรากาซ ไคตานปรากาซกรรมการ
นายอมิต โลเฮียโลเฮียกรรมการ
นายดีลิป กุมาร์ อากาวาลกุมาร์กรรมการ
นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิลพอลกรรมการ
นายศิริ การเจริญดีการเจริญดีกรรมการอิสระ
นายคณิต สีห์สีห์กรรมการอิสระ
นายมาริษ สมารัมภ์สมารัมภ์กรรมการอิสระ
นายระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลกรรมการอิสระWIIK - 7UP - WIIK - 7UP - 7UP - WIIK -
นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดกรรมการอิสระCNT - MINT - CNT - MINT - MINT - CNT - MINT - CNT - MINT - CNT - MINT - CNT - MINT -
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ตันติวรวงศ์กรรมการอิสระ
นายระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลประธานกรรมการตรวจสอบWIIK - 7UP - WIIK - 7UP - 7UP - WIIK -
นายมาริษ สมารัมภ์สมารัมภ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3