JCT 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ JCT “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวีระ อรุณวัฒนาพรอรุณวัฒนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารJCT - JCT - JCT - JCT - JCT - JCT -
นายวีระ อรุณวัฒนาพรอรุณวัฒนาพรกรรมการJCT - JCT - JCT - JCT - JCT - JCT -
นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพรอรุณวัฒนาพรกรรมการJCT - JCT - JCT - JCT - JCT - JCT -
นายวิวัฒน์ เวทยานุกูลเวทยานุกูลกรรมการ
พล.ต.ท.โยธิน มัธยมนันทน์มัธยมนันทน์กรรมการอิสระ
นายเมธี ภิณโญโชติวงศ์ภิณโญโชติวงศ์กรรมการอิสระ
นายสมพร เวชพาณิชย์เวชพาณิชย์ประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.ท.โยธิน มัธยมนันทน์มัธยมนันทน์กรรมการตรวจสอบ
นายเมธี ภิณโญโชติวงศ์ภิณโญโชติวงศ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3