KASET 2 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ KASET “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรมตั้งพิรุฬห์ธรรมประธานกรรมการKASET - TVO - KASET - TVO - TVO - KASET - TVO - TVO - KASET - TVO - KASET - TVO - TVO - KASET - TVO - TVO -
นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรมตั้งพิรุฬห์ธรรมกรรมการผู้จัดการKASET - KASET - KASET - KASET - KASET - KASET -
นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์กรรมการKASET - TVO - KASET - TVO - TVO - KASET - TVO - TVO - KASET - TVO - KASET - TVO - TVO - KASET - TVO - TVO -
น.ส.ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรมตั้งพิรุฬห์ธรรมกรรมการKASET - KASET - KASET - TVO - TVO - KASET - TVO - KASET - TVO - TVO - KASET - TVO - TVO - KASET - TVO - TVO - TVO - KASET -
นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรมตั้งพิรุฬห์ธรรมกรรมการKASET - KASET - TVO - TVO - KASET - TVO - TVO - KASET - TVO - KASET - TVO - TVO - KASET - TVO - TVO -
น.ส.วิไล ตั้งสินตั้งสินกรรมการ
นายดนัย จันทร์เจ้าฉายจันทร์เจ้าฉายกรรมการอิสระ
นายพุทธกาล รัชธรรัชธรประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมจินต์ ศรไพศาลศรไพศาลกรรมการตรวจสอบ
นายดนัย จันทร์เจ้าฉายจันทร์เจ้าฉายกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3