KCAR 8 ( -0.05 -0.60% )

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 03 ธันวาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ KCAR “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุลจันทรเสรีกุลประธานกรรมการKCAR - KCAR - KCAR - KCAR - KCAR - KCAR - KCAR -
นายพิเทพ จันทรเสรีกุลจันทรเสรีกุลกรรมการผู้จัดการKCAR - KCAR - KCAR - KCAR - KCAR - KCAR - QTC - KCAR - KCAR - KCAR - KCAR -
นายพิชิต จันทรเสรีกุลจันทรเสรีกุลกรรมการKCAR - KCAR - KCAR - KCAR - KCAR - KCAR - KCAR - KCAR - KCAR - KCAR -
นายการูณ เลาหรัชตนันต์เลาหรัชตนันต์กรรมการ
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูรอัศวินทรางกูรประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพจิตต์มิตรภาพกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.ท.นพเก้า ธัญญสิริธัญญสิริกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3