ML 1 ( 0.01 0.71% )

บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ ML “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูลเอี้ยวศิวิกูลประธานกรรมการMIDA - AEC - KAMART - MIDA - ML - KAMART - MIDA - KAMART - MIDA - ML - KAMART - MIDA - MIDA - ML - MIDA - ML - MIDA - ML -
นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพเกียรติสมภพกรรมการผู้จัดการ
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูลเอี้ยวศิวิกูลกรรมการMIDA - MIDA - MIDA - MIDA - MIDA - MIDA - MIDA - MIDA -
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูลเอี้ยวศิวิกูลกรรมการMIDA - MIDA - MIDA - MIDA - MIDA - MIDA - MIDA - MIDA -
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพรศักดิ์สุธาพรกรรมการMIDA - MIDA - MIDA - MIDA - MIDA - MIDA - MIDA - MIDA -
น.ส.รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์กรรมการKAMART - GREEN - KAMART - KAMART - KC - KAMART - KC - AQ - AQ -
นางศศิธร ศศิรัตนนิกุลศศิรัตนนิกุลกรรมการอิสระ
พลโทจิระเดช โมกขะสมิตโมกขะสมิตประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเกียรติพร ศิริชัยสกุลศิริชัยสกุลกรรมการตรวจสอบ
นางศศิธร ศศิรัตนนิกุลศศิรัตนนิกุลกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3