POST 1 ( 0.01 0.91% )

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ POST “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ประธานกรรมการบริหารBIGC - CENTEL - CPN - POST - COL - CENTEL - CPN - POST - COL - CENTEL - CPN - POST - CENTEL - CPN - CENTEL - CENTEL - CPN - POST - CENTEL - CPN - POST - CENTEL - CPN - POST -
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์กรรมการBIGC - CENTEL - CPN - POST - COL - CENTEL - CPN - POST - COL - CENTEL - CPN - POST - CENTEL - CPN - CENTEL - CENTEL - CPN - POST - CENTEL - CPN - POST - CENTEL - CPN - POST -
นายชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชกรรมการ
น.ส.คว๊อก ฮุย ควองฮุยกรรมการ
นายฮู ยี เชียงยีกรรมการ
น.ส.ฮอย ซี เอลซี่ ชุงซีกรรมการ
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติบุญปิติกรรมการPOST - POST - POST - SALEE - POST - POST - POST -
นายวรชัย พิจารณ์จิตรพิจารณ์จิตรกรรมการPOST - POST - POST - POST - POST - POST -
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะเวชชาชีวะกรรมการ
นายศิริ การเจริญดีการเจริญดีกรรมการอิสระ
นายจอห์น ทอมพ์สันทอมพ์สันกรรมการอิสระ
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรีอินทรสุขศรีกรรมการอิสระ
นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ลาภเจริญทรัพย์กรรมการอิสระ
นายศิริ การเจริญดีการเจริญดีประธานกรรมการตรวจสอบ
นายจอห์น ทอมพ์สันทอมพ์สันกรรมการตรวจสอบ
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรีอินทรสุขศรีกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3