PREB 9 ( -0.15 -1.71% )

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ PREB “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายชัชวาล พรรณลาภพรรณลาภประธานกรรมการ
นายชัยรัตน์ ธรรมพีรธรรมพีรประธานเจ้าหน้าที่บริหารAP - PREB - PREB - PREB - PREB - PREB -
นายชัยรัตน์ ธรรมพีรธรรมพีรรองประธานกรรมการAP - PREB - PREB - PREB - PREB - PREB -
นายวิโรจน์ เจริญตราเจริญตรากรรมการผู้จัดการPREB - PREB - PREB - PREB - PREB - PREB - PREB -
นายสิทธิพร ศรีนวลนัดศรีนวลนัดกรรมการ
นางภควิภา เจริญตราเจริญตรากรรมการ
นายวิลาศ ปิลกศิริปิลกศิริกรรมการ
นายประสงค์ ประภัสสราทิตย์ประภัสสราทิตย์กรรมการอิสระ
นายศราวุธ บุษยรัตน์บุษยรัตน์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธนิต ธงทองธงทองกรรมการตรวจสอบ
นายประสงค์ ประภัสสราทิตย์ประภัสสราทิตย์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3