PTL 30 ( 0.00 0.00% )

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ PTL “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายมนู เลียวไพโรจน์เลียวไพโรจน์ประธานคณะกรรมการบริษัท
นายซันจีฟ ซาราฟซาราฟรองประธานกรรมการ
นายโรฮิท กุมาร์ วาฮิททรากรรมการผู้จัดการ
นายปราเนย์ โกธารีโกธารีกรรมการ
นายมานิตย์ กุปต้ากุปต้ากรรมการ
นายมนู เลียวไพโรจน์เลียวไพโรจน์กรรมการอิสระ
นายวีรพงษ์ รามางกูรรามางกูรกรรมการอิสระ
นายประพัฒน์ โพธิวรคุณโพธิวรคุณกรรมการอิสระ
นายซีราช ปุณวาลาปุณวาลากรรมการอิสระ
นายมนู เลียวไพโรจน์เลียวไพโรจน์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวีรพงษ์ รามางกูรรามางกูรกรรมการตรวจสอบ
นายซีราช ปุณวาลาปุณวาลากรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3