ROJNA 8 ( 0.20 2.70% )

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ ROJNA “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสุกิจ หวั่งหลีหวั่งหลีประธานกรรมการNKI - NKI - NKI - NKI - NKI - NKI -
นายดิเรก วินิชบุตรวินิชบุตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารROJNA - SIRI - ROJNA - ROJNA - ROJNA - ROJNA - ROJNA - SUPER - ROJNA - ROJNA - SUPER - ROJNA - SUPER -
นายจิระพงษ์ วินิชบุตรวินิชบุตรกรรมการผู้จัดการROJNA - ROJNA - ROJNA - ROJNA - ROJNA - SNC - ROJNA - ROJNA - ROJNA - ROJNA -
นายจิระพงษ์ วินิชบุตรวินิชบุตรกรรมการROJNA - ROJNA - ROJNA - ROJNA - ROJNA - SNC - ROJNA - ROJNA - ROJNA - ROJNA -
นายดิเรก วินิชบุตรวินิชบุตรกรรมการROJNA - SIRI - ROJNA - ROJNA - ROJNA - ROJNA - ROJNA - SUPER - ROJNA - ROJNA - SUPER - ROJNA - SUPER -
นายชาย วินิชบุตรวินิชบุตรกรรมการ
นายยาซูชิ ทาเคซาว่าทาเคซาว่ากรรมการ
นายมาซาฮารุ ทาเคดะทาเคดะกรรมการ
นายสุกิจ หวั่งหลีหวั่งหลีกรรมการอิสระNKI - NKI - NKI - NKI - NKI - NKI -
นายพงส์ สารสินสารสินกรรมการอิสระDCON -
นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์อังสุพันธุ์กรรมการอิสระ
น.ส.อมรา เจริญกิจวัฒนกุลเจริญกิจวัฒนกุลกรรมการอิสระ
นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิเมธีวิบูลวุฒิกรรมการอิสระ
พลเอกภานุมาต สีวะราสีวะรากรรมการอิสระ
นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์อังสุพันธุ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
น.ส.อมรา เจริญกิจวัฒนกุลเจริญกิจวัฒนกุลกรรมการตรวจสอบ
นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิเมธีวิบูลวุฒิกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3