SSSC 3 ( 0.06 1.90% )

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SSSC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวันชัย คุณานันทกุลคุณานันทกุลประธานกรรมการSIAM - SSSC - SIAM - SSSC - SIAM - SSSC - SIAM - SSSC - SSSC - SIAM - SSSC - SIAM - SSSC - SIAM - SSSC -
นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุลคุณานันทกุลกรรมการผู้อำนวยการ
นายสุรพล คุณานันทกุลคุณานันทกุลกรรมการSIAM - SSSC - SIAM - SSSC - SIAM - SSSC - SIAM - SSSC - SSSC - SIAM - SSSC - SIAM - SSSC - SIAM - SSSC -
นายโตชิอากิ ไซโต้ไซโต้กรรมการ
นายชิเงจิ อันราคุอันราคุกรรมการ
นายฮิโรยูกิ อิโนงูจิอิโนงูจิกรรมการ
นางนภาพร หุณฑนะเสวีหุณฑนะเสวีกรรมการ
นายสิทธิชัย คุณานันทกุลคุณานันทกุลกรรมการSSSC - SSSC - SSSC - SSSC - SSSC - SSSC - SSSC - SSSC -
นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์อังสุพันธุ์กรรมการอิสระ
นายวิชิต วุฒิสมบัติวุฒิสมบัติกรรมการอิสระ
นายดำริ สุโขธนังสุโขธนังกรรมการอิสระ
นายสุจริต คูณธนกุลวงศ์คูณธนกุลวงศ์กรรมการอิสระ
นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์อังสุพันธุ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิชิต วุฒิสมบัติวุฒิสมบัติกรรมการตรวจสอบ
นายดำริ สุโขธนังสุโขธนังกรรมการตรวจสอบ
นายสุจริต คูณธนกุลวงศ์คูณธนกุลวงศ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3