SVI 5 ( 0.02 0.41% )

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SVI “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสุวรรณ วลัยเสถียรวลัยเสถียรประธานกรรมการSVI -
นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำโล่ห์ทองคำประธานเจ้าหน้าที่บริหารSVI - SVI - SVI - SVI - SVI - VCOM - SVI - VCOM - SVI -
นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำโล่ห์ทองคำกรรมการผู้จัดการSVI - SVI - SVI - SVI - SVI - VCOM - SVI - VCOM - SVI -
นายวีรพันธ์ พูลเกษพูลเกษกรรมการ
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์เจียรวนนท์กรรมการAEONTS - AEONTS - AEONTS - AEONTS - AEONTS - AEONTS - AEONTS - WP - AEONTS - AEONTS - WP - AEONTS -
นายสุวรรณ วลัยเสถียรวลัยเสถียรกรรมการอิสระSVI -
นายปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์กรรมการอิสระ
นายตรีขวัญ บุนนาคบุนนาคประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุวรรณ วลัยเสถียรวลัยเสถียรกรรมการตรวจสอบSVI -
นายปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3