SVOA 3 ( 0.22 8.40% )

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SVOA “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายเธียรชัย ศรีวิจิตรศรีวิจิตรประธานกรรมการIT - SVOA - IT - SVOA - IT - SVOA - IT - SVOA -
นายมินทร์ อิงค์ธเนศอิงค์ธเนศกรรมการผู้จัดการBOL - SVOA - ARIP - LIT - BOL - SVOA - ARIP - LIT - BOL - ARIP - LIT - SVOA - BOL - SVOA - ARIP - LIT - SKY - BOL - SVOA - ARIP - LIT - BOL - SVOA - ARIP - LIT - BOL -
นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็งเตียวกรรมการ
นายเฮนรี่ โก๊ะโก๊ะกรรมการ
นายอดิศร แก้วบูชาแก้วบูชากรรมการ
นายปัง เทียง ฮวีเทียงกรรมการ
นายมนู เลียวไพโรจน์เลียวไพโรจน์กรรมการอิสระ
นายประพนธ์ ผาสุขยืดผาสุขยืดกรรมการอิสระ
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ตังทัตสวัสดิ์กรรมการอิสระ
นายมนู เลียวไพโรจน์เลียวไพโรจน์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายประพนธ์ ผาสุขยืดผาสุขยืดกรรมการตรวจสอบ
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ตังทัตสวัสดิ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3