TCCC 37 ( 0.25 0.68% )

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 ตุลาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ TCCC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายมาซาโตะ ทาเคอิทาเคอิประธานกรรมการ
นายชิคาฮิเด โมริโมริประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายชิคาฮิเด โมริโมริกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายเออิจิ ฮามาดาฮามาดากรรมการ
น.ส.กนกพร อังสุนทรสฤษดิ์อังสุนทรสฤษดิ์กรรมการ
นายสุวิช สุวรุจิพรสุวรุจิพรกรรมการ
นายจิโร่ นิชิยาม่านิชิยาม่ากรรมการ
นายโอภาส ศรีพรกิจขจรศรีพรกิจขจรกรรมการอิสระ
นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิชมัสยวาณิชกรรมการอิสระ
นายสุวัฒน์ สืบสันติกุลสืบสันติกุลกรรมการอิสระ
นายสุวัฒน์ สืบสันติกุลสืบสันติกุลประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิชมัสยวาณิชกรรมการตรวจสอบ
นายโอภาส ศรีพรกิจขจรศรีพรกิจขจรกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3