THRE 2 ( 0.01 0.66% )

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ THRE “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสุจินต์ หวั่งหลีหวั่งหลีประธานกรรมการNKI - TGCI - TMD - NKI - TGCI - TMD - NKI - TGCI - TMD - TGCI - TMD - NKI - TGCI - TMD - NKI - TGCI - TMD - COTTO - NKI - TMD - TMD -
นายสุรชัย ศิริวัลลภศิริวัลลภประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายชัย โสภณพนิชโสภณพนิชรองประธานกรรมการCPI - CTW - FMT - KWC - NC - UP - CPI - CTW - FMT - KWC - NC - UP - CTW - FMT - KWC - NC - UP - CPI - CTW - FMT - KWC - NC - UP - FMT - CPI - CTW - FMT - KWC - NC - UP - CPI - CTW - FMT - KWC - NC - UP - CPI - CTW - FMT - KWC - NC - UP -
นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์วงศ์สุรพิเชษฐ์ผู้อำนวยการใหญ่HTECH - THRE -
นายโกบีเนธ อาวิน อัทธพันอาวินกรรมการ
นายจันดราน รัตนาสวามิรัตนาสวามิกรรมการ
นายสาระ ล่ำซำล่ำซำกรรมการMTI - MTI - MTI - MTI - MTI - MTI -
นายกีรติ พานิชชีวะพานิชชีวะกรรมการTIP - TNITY - TTL - TIP - TTL - TIP - TTL - TIP - TTL - TTL - TTL -
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุลอัศวะธนกุลกรรมการTVI - TVI - TVI - TVI - TVI - TVI - TVI -
นายชนินทร์ รุนสำราญรุนสำราญกรรมการอิสระ
นายอัศวิน คงสิริคงสิริกรรมการอิสระ
น.ส.พจนีย์ ธนวรานิชธนวรานิชกรรมการอิสระ
นายสุจินต์ หวั่งหลีหวั่งหลีกรรมการอิสระNKI - TGCI - TMD - NKI - TGCI - TMD - NKI - TGCI - TMD - TGCI - TMD - NKI - TGCI - TMD - NKI - TGCI - TMD - COTTO - NKI - TMD - TMD -
นายอัศวิน คงสิริคงสิริประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชนินทร์ รุนสำราญรุนสำราญกรรมการตรวจสอบ
น.ส.พจนีย์ ธนวรานิชธนวรานิชกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3