TNDT 5 ( -0.10 -2.16% )

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ TNDT “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุลแดงพิบูลย์สกุลประธานกรรมการTNDT - TNDT - TNDT - TNDT - TNDT - TNDT -
น.ส.ชมเดือน ศตวุฒิศตวุฒิกรรมการผู้จัดการTNDT - TNDT - TNDT - TNDT - TNDT - TNDT - TNDT - TNDT - TNDT -
นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิศตวุฒิกรรมการTNDT - TNDT - TNDT - TNDT - TNDT - TNDT -
น.ต.เอนก พันธุรักษ์พันธุรักษ์กรรมการ
นายชาย ชีวะเกตุชีวะเกตุกรรมการ
นายวิชา จิวาลัยจิวาลัยกรรมการอิสระ
นายณรงค์ รัตนะรัตนะกรรมการอิสระ
นายวิชา จิวาลัยจิวาลัยประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิชัย วัชรวัฒนากุลวัชรวัฒนากุลกรรมการตรวจสอบ
นายณรงค์ รัตนะรัตนะกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3