VIBHA 2 ( 0.19 9.74% )

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ VIBHA “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
พลเอกสิงหา เสาวภาพเสาวภาพประธานกรรมการ
พลตรีสุริยะ ผลากรกุลผลากรกุลประธานกรรมการบริหารVIBHA - VIBHA - VIBHA - VIBHA - VIBHA - VIBHA - VIBHA -
พลตรีสุริยะ ผลากรกุลผลากรกุลรองประธานกรรมการVIBHA - VIBHA - VIBHA - VIBHA - VIBHA - VIBHA - VIBHA -
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลกรรมการผู้จัดการDCC - MODERN - SMIT - JCK - TVO - VIBHA - TMILL - DCC - DCON - MODERN - SMIT - JCK - TVO - VIBHA - TMILL - DCC - DCON - MODERN - SMIT - TVO - VIBHA - TMILL - DCC - DCON - MODERN - SMIT - TVO - VIBHA - TMILL - RICHY - DCC - LALIN - SMIT - TVO - TMILL - DCC - DCON - LALIN - SMIT - TVO - VIBHA - TMILL - RICHY - DCC - LALIN - SMIT - TVO - VIBHA - RICHY - DCC - LALIN - SMIT - TVO - DCC - LALIN - SMIT - TVO - VIBHA - RICHY - DCC - SMIT - DCC - LALIN - TVO - DCC -
นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์กาญจนพิทักษ์กรรมการKKP - RAM - TCMC - KKP - RAM - TCMC - RAM - TCMC - RAM - TCMC - RAM - RAM - CSR - KKP - MK - RAM - RPH - KKP - RPH - RAM - CSR - RAM - VIBHA - RAM -
นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ภาณุพัฒนพงศ์กรรมการ
นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐรัฐประเสริฐกรรมการ
นายรัชช สมบูรณสินสมบูรณสินกรรมการ
นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิชปธานวนิชกรรมการM-CHAI - M-CHAI - M-CHAI - M-CHAI - M-CHAI -
นายชำนาญ ชนะภัยชนะภัยกรรมการ
นายวรพันธ์ อุณจักรอุณจักรกรรมการVIBHA - VIBHA - VIBHA -
นายสม วรรณประภาวรรณประภากรรมการอิสระ
นายพรเทพ พัวพรพงษ์พัวพรพงษ์กรรมการอิสระ
นางเรวดี ต.สุวรรณต.สุวรรณกรรมการอิสระ
พลโทสำอางค์ ทองปานทองปานกรรมการอิสระ
พลเอกบุญเลิศ จันทราภาสจันทราภาสกรรมการอิสระ
นายสม วรรณประภาวรรณประภาประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพรเทพ พัวพรพงษ์พัวพรพงษ์กรรมการตรวจสอบ
นางเรวดี ต.สุวรรณต.สุวรรณกรรมการตรวจสอบ
พลโทสำอางค์ ทองปานทองปานกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3