WIIK 3 ( -0.04 -1.53% )

บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

บอร์ดบริหาร “ WIIK “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายยาน อีริค สเตฟาน นอร์ด มิวอีริคประธานกรรมการ
นายบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์คุณาธิปพงษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์คุณาธิปพงษ์กรรมการผู้จัดการ
นายโจฮัน เอนเดอร์ส เฮกโฟคเอนเดอร์สกรรมการ
นายวิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองกรรมการ
นายวรชัย พิจารณ์จิตรพิจารณ์จิตรกรรมการอิสระPOST - POST - POST - POST - POST - POST -
นายนิวัติ ลมุนพันธ์ลมุนพันธ์กรรมการอิสระ
นายภัค เพ่งศรีเพ่งศรีกรรมการอิสระ
นายวรชัย พิจารณ์จิตรพิจารณ์จิตรประธานกรรมการตรวจสอบPOST - POST - POST - POST - POST - POST -
นายนิวัติ ลมุนพันธ์ลมุนพันธ์กรรมการตรวจสอบ
นายภัค เพ่งศรีเพ่งศรีกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3