CSR 62 ( -1.75 -2.75% )

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

“ CSR “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิ

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
08-04-202022-04-202008-05-2020เงินปันผล1.6001/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-202022-04-202008-05-2020เงินปันผล1.6001/Jan/2019-31/Dec/2019
23-02-201704-05-201726-05-2017เงินปันผล1.8001/01/16-31/12/16
25-02-201609-05-2016เงินปันผล2.0401/01/15-31/12/15
19-02-201511-05-2015เงินปันผล2.09 
27-02-201429-04-2014เงินปันผล2.3501/01/13-31/12/13
28-02-201330-04-2013เงินปันผล2.0001/01/12-31/12/12
16-02-201202-05-2012เงินปันผล1.4001/01/2011-31/12/2011
24-02-201104-05-2011เงินปันผล1.8001/01/2010-31/12/2010
25-02-201006-05-2010เงินปันผล1.9001/01/2009-31/12/2009
19-02-200927-04-2009เงินปันผล1.8001/01/2008-31/12/2008
06-03-200821-04-2008เงินปันผล2.200001/01/2007-31/12/2007
02-03-200613-03-200621-04-2006เงินปันผล2.2000
17-03-200501-04-200527-05-2005เงินปันผล2.0000
19-03-200402-04-200428-05-2004เงินปันผล2.0000
13-03-200331-03-200323-05-2003เงินปันผล2.0000
14-03-200201-04-200224-05-2002เงินปันผล1.0000
06-03-200102-04-200125-05-2001เงินปันผล0.7000
23-03-200003-04-200026-05-2000เงินปันผล0.8000
04-02-199902-04-199901-05-1999เงินปันผล0.5000
05-11-199813-11-199805-12-1998เงินปันผล0.5000
17-02-199828-04-199823-05-1998เงินปันผล1.0000
20-11-199701-12-199720-12-1997เงินปันผล1.0000
06-03-199725-04-199718-05-1997เงินปันผล1.0000
22-02-199603-04-199626-04-1996เงินปันผล2.0000
23-02-199503-04-199528-04-1995เงินปันผล2.0000
09-03-199425-04-199419-05-1994เงินปันผล3.1000
19-03-199320-04-1993เงินปันผล3.1000
11-03-199223-03-199208-05-1992เงินปันผล4.1800
01-03-199112-03-199126-04-1991เงินปันผล3.8000
12-03-199022-03-199026-04-1990เงินปันผล2.5000
01-01-197005-05-201726-05-2017เงินปันผล1.8001/01/16-31/12/16
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3