AMANAH 6 ( -0.10 -1.61% )

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ AMANAH “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
นันทพล พงษ์ไพบูลย์พงษ์ไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201731-03-2017200,0002.16ซื้อ
นันทพล พงษ์ไพบูลย์พงษ์ไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201731-03-2017200,0002.14ขาย
ฐาพล ภณเศรษฐ์ภณเศรษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201715-08-201746,456,7500.90ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3