AQ 0 ( -0.01 -50.00% )

บริษัทกฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ AQ “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อภิวุฒิ ทองคำทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201314-08-20131,0000.44ขาย
อภิวุฒิ ทองคำทองคำผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-08-201314-08-20131000.04ขาย
ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ชัยพรหมประสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201317-09-20135,200,0000.41ซื้อ
ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ชัยพรหมประสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201318-09-201316,000,0000.43ซื้อ
ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ชัยพรหมประสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201319-09-201328,800,0000.45ซื้อ
ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ชัยพรหมประสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201323-09-20139,000,0000.44ซื้อ
ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ชัยพรหมประสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201324-09-201320,000,0000.44ซื้อ
ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ชัยพรหมประสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201325-09-201311,000,0000.44ซื้อ
ดวงฤทัย บุญปสาณบุญปสาณผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-10-201318-10-2013978,0000.46ซื้อ
ดวงฤทัย บุญปสาณบุญปสาณผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201326-11-20131,000,0000.40ซื้อ
ดวงฤทัย บุญปสาณบุญปสาณผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201412-06-2014978,0000.41ขาย
วิรัตน์ เอี้ยวอักษรเอี้ยวอักษรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201510-03-2015100,0000.39ซื้อ
วิรัตน์ เอี้ยวอักษรเอี้ยวอักษรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201513-03-2015100,0000.39ซื้อ
วิรัตน์ เอี้ยวอักษรเอี้ยวอักษรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201527-03-2015100,0000.38ซื้อ
วิรัตน์ เอี้ยวอักษรเอี้ยวอักษรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201527-03-2015100,0000.37ซื้อ
ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ชัยพรหมประสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201520-08-2015121,672,0930.00โอนออก
ดวงฤทัย บุญปสาณบุญปสาณผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201518-09-20151,285,7000.28ขาย
วิรัตน์ เอี้ยวอักษรเอี้ยวอักษรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201521-09-2015100,0000.28ขาย
วิรัตน์ เอี้ยวอักษรเอี้ยวอักษรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-10-201526-10-2015100,0000.25ขาย
วิรัตน์ เอี้ยวอักษรเอี้ยวอักษรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201729-11-2017100,0000.05ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3