ASEFA 5 ( 0.00 0.00% )

บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ ASEFA “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พรชัย อุไรสินธว์อุไรสินธว์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201525-08-201520,0003.90ซื้อ
พุธ เรืองเที่ยงเรืองเที่ยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201530-09-20155,0004.62ซื้อ
พุธ เรืองเที่ยงเรืองเที่ยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201530-09-20155,0004.60ซื้อ
พุธ เรืองเที่ยงเรืองเที่ยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201501-10-201519,1004.50ซื้อ
บุรินทร์ แพรมงคลแพรมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201506-10-201520,0004.58ซื้อ
นพพร สอนสมสอนสมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201625-05-201695,0005.65ขาย
ชัยรัตน์ ตั้งติวาจาตั้งติวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201619-08-2016300,0007.57ขาย
ชัยรัตน์ ตั้งติวาจาตั้งติวาจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201622-08-2016200,0007.85ขาย
ชูศักดิ์ สุขะธรรมโมสุขะธรรมโมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201629-08-201650,0008.35ขาย
ชูศักดิ์ สุขะธรรมโมสุขะธรรมโมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201629-08-201650,0008.25ขาย
ชูศักดิ์ สุขะธรรมโมสุขะธรรมโมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201629-08-201650,0008.25ขาย
ชูศักดิ์ สุขะธรรมโมสุขะธรรมโมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201629-08-201640,0008.25ขาย
ชูศักดิ์ สุขะธรรมโมสุขะธรรมโมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201614-11-2016200,0007.20ซื้อ
ชูศักดิ์ สุขะธรรมโมสุขะธรรมโมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201614-11-2016200,0007.40ซื้อ
ชูศักดิ์ สุขะธรรมโมสุขะธรรมโมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201624-11-2016200,0007.60ขาย
ชูศักดิ์ สุขะธรรมโมสุขะธรรมโมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201624-11-2016200,0007.60ขาย
ชูศักดิ์ สุขะธรรมโมสุขะธรรมโมผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201602-12-2016100,0007.15ซื้อ
ชูศักดิ์ สุขะธรรมโมสุขะธรรมโมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201609-12-2016200,0007.70ขาย
ชูศักดิ์ สุขะธรรมโมสุขะธรรมโมผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201722-02-2017100,0008.30ขาย
ชูศักดิ์ สุขะธรรมโมสุขะธรรมโมผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201708-03-2017100,0007.95ซื้อ
ชูศักดิ์ สุขะธรรมโมสุขะธรรมโมผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201708-03-2017100,0008.00ซื้อ
พุธ เรืองเที่ยงเรืองเที่ยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201724-05-201710,0007.30ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญคู่สมรสหุ้นสามัญ28-08-201723-08-201770,0007.05ซื้อ
พรชัย อุไรสินธว์อุไรสินธว์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201704-09-201722,4006.75ซื้อ
พรชัย อุไรสินธว์อุไรสินธว์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201705-09-201763,6006.85ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญคู่สมรสหุ้นสามัญ23-03-201821-03-201850,0005.90ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญคู่สมรสหุ้นสามัญ23-03-201821-03-201850,0005.90ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญคู่สมรสหุ้นสามัญ30-03-201829-03-201850,0005.75ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201804-04-2018120,0005.70ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201809-04-201840,8005.70ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201810-04-201818,7005.70ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201815-05-201850,0005.25ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201815-05-201850,0005.20ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201816-05-201850,0005.25ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201817-05-201840,5005.20ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201825-05-201817,0005.25ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201828-05-201850,0005.25ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201830-05-201833,0005.25ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201830-05-20188,0005.20ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201831-05-20185,7005.20ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201801-06-201836,3005.25ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201801-06-201850,0005.20ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201801-06-201850,0005.15ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201814-06-201850,0005.10ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201815-06-201810,0005.10ซื้อ
เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญกล่อมจิตเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201818-06-201830,0005.10ซื้อ
พรชัย อุไรสินธว์อุไรสินธว์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-06-201826-06-201830,0004.62ซื้อ
พรชัย อุไรสินธว์อุไรสินธว์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201805-07-201820,0004.66ซื้อ
พรชัย อุไรสินธว์อุไรสินธว์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201806-07-20189004.68ซื้อ
พรชัย อุไรสินธว์อุไรสินธว์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201806-07-201829,1004.72ซื้อ
นาย อุทธรณ์ สระทองอุทธรณ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-08-2018100,0004.80ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3