ASN 4 ( -0.02 -0.47% )

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ ASN “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์อุ่นแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201623-05-201680,0006.19ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201613-06-2016300,0008.22ซื้อ
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์อุ่นแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201616-06-201650,0007.85ซื้อ
ธวัชชัย ชีวานนท์ชีวานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201622-06-201665,0007.65ซื้อ
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์อุ่นแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201623-06-201650,0007.45ซื้อ
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์อุ่นแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201618-08-201620,0006.70ซื้อ
ธวัชชัย ชีวานนท์ชีวานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201622-08-201619,2006.75ซื้อ
ธวัชชัย ชีวานนท์ชีวานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201623-08-201680,1006.99ซื้อ
ธวัชชัย ชีวานนท์ชีวานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201625-08-2016110,0007.27ซื้อ
ธวัชชัย ชีวานนท์ชีวานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201626-08-20167007.15ซื้อ
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์อุ่นแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201630-08-2016100,0006.96ซื้อ
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์อุ่นแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201609-09-201620,0005.50ซื้อ
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์อุ่นแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201612-09-201630,0005.35ซื้อ
ธวัชชัย ชีวานนท์ชีวานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201616-12-20164,000,0007.50ซื้อ
วรรณชนก วารุณประภาวารุณประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201616-12-20161,600,0007.50ขาย
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์อุ่นแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201712-05-201710,4005.74ซื้อ
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์อุ่นแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201715-05-201712,6005.60ซื้อ
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์อุ่นแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201710-11-201737,0003.68ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201713-11-2017246,3004.01ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201714-11-201745,7004.16ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201715-11-201794,8004.26ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201721-11-20177003.76ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201722-11-2017133,7003.90ซื้อ
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์อุ่นแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201708-12-201734,5003.60ซื้อ
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์อุ่นแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201712-12-201755,5003.52ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201718-12-2017192,3003.68ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201719-12-2017138,8003.82ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201720-12-201715,9003.93ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201721-12-201797,7003.97ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201722-12-201782,6004.04ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201725-12-201730,0004.15ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201726-12-201790,0004.16ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201727-12-2017137,7004.17ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201728-12-2017120,4004.26ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201829-12-201784,9004.38ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201821-02-201826,4004.32ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201822-02-2018185,0004.37ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201827-02-201811,7004.08ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201828-02-201818,1004.12ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201806-03-201861,1004.11ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201807-03-20186,8004.11ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201827-06-201860,0003.51ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201828-06-2018100,5003.39ซื้อ
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์อุ่นแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201828-06-201850,0003.38ซื้อ
ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองเลิศรุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-2018113,1003.35ซื้อ
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์อุ่นแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-20184,4003.34ซื้อ
นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์สุดุสิตผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-08-201849,0003.15ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3