BFIT 42 ( -1.00 -2.33% )

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BFIT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิมล จิรมงคลการจิรมงคลการผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201724-02-20172,00013.40ขาย
กนกนุช ชลวานิชชลวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201709-03-20179,970,00010.50ขาย
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-05-201710-04-201715,00014.57ขาย
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-05-201711-04-20175,00014.67ขาย
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201717-04-201714,10014.25ขาย
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-05-201726-04-201725,00016.72ขาย
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-05-201727-04-201768,40016.91ซื้อ
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-05-201727-04-20175,00017.26ขาย
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201729-05-201721,30018.10ขาย
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201730-05-201710,00018.10ขาย
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201714-06-2017140,0000.00รับโอน
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201727-06-201735,00018.40ขาย
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201724-07-201737,80018.50ขาย
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201730-08-201726,70018.21ขาย
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-09-201711-09-2017179,20020.20ขาย
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-09-201713-09-201730,00021.65ขาย
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201722-09-201713,20028.75ขาย
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201727-09-201721,00028.50ขาย
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201827-02-201859,10041.00ขาย
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201813-03-201821,00038.75ขาย
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201815-03-201819,00039.50ขาย
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201812-06-201830,40031.00ขาย
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201828-06-201815,00027.50ขาย
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-07-201813-07-20184,10027.57ขาย
ธิติธรรม โรจนพฤกษ์โรจนพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201823-07-20189,90028.54ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3