BKD 2 ( -0.04 -1.74% )

บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BKD “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201325-12-2013236,0002.35ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201326-12-2013924,7002.31ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201427-12-2013681,1002.26ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201402-01-2014258,2002.01ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201407-01-2014209,6621.85ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201407-01-2014112,5001.85ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201410-01-20141,300,0001.92ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201415-01-2014165,2002.02ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201416-01-2014200,0002.14ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201417-01-2014200,0002.22ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201420-01-2014100,0002.25ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201422-01-2014400,0002.25ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201423-01-2014400,0002.26ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201424-01-2014100,0002.32ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201427-01-2014100,0002.40ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201428-01-2014350,0002.40ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201428-01-2014200,0002.43ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201429-01-201450,0002.44ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201431-01-201450,0002.50ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201403-02-2014250,0002.56ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201407-02-2014100,0002.62ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201410-02-2014130,3002.62ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201411-02-2014700,0002.58ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201425-02-20142,400,0002.50ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201405-03-201466,0002.38ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201406-03-2014200,0002.40ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201406-03-2014200,0002.48ขาย
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201414-03-2014174,4002.43ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201419-03-2014170,6002.39ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201421-03-2014110,0002.40ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201425-03-201460,0002.33ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201426-03-201465,0003.35ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201427-03-2014150,0002.36ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201428-03-201450,0002.40ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201428-03-2014170,0002.36ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201431-03-2014100,0002.38ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201402-04-201440,0002.40ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201403-04-2014478,5002.41ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201404-04-201477,5002.42ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201408-05-2014354,4002.44ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201409-05-2014100,0002.40ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201414-05-2014295,0002.43ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201419-05-2014100,0002.44ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201419-05-2014200,0002.40ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201423-05-2014342,0002.41ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201416-06-2014400,0002.43ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201420-06-201492,0002.44ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201424-06-2014100,0002.46ขาย
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201425-06-2014200,0002.44ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201427-06-2014300,0002.57ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201402-07-201450,0002.72ขาย
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201404-07-2014800,0002.80ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201401-08-2014256,9002.73ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201409-08-2014200,0003.24ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201415-08-2014100,0002.92ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201429-08-2014448,6003.42ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201402-09-2014200,0004.18ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201408-09-2014120,0005.00ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201409-09-2014419,6005.03ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201417-09-201450,0005.45ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-09-201422-09-201420,000,0001.40ขาย
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-09-201422-09-201420,000,0001.40ขาย
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-09-201422-09-201417,500,0001.40ขาย
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-09-201422-09-201420,000,0001.40ขาย
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201423-09-2014800,0004.83ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201424-09-20142,505,8004.83ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201426-09-2014201,9004.90ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201429-09-2014100,0004.86ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201426-09-2014201,9004.90ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201429-09-2014100,0004.86ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201401-10-201461,0004.87ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201402-10-201470,0004.83ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201403-10-201450,0004.80ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201406-10-2014150,0004.66ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201407-10-201450,0004.52ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201409-10-201420,0004.76ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201416-10-2014200,0004.81ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-11-201407-11-2014242,6004.67ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201410-11-20143504.50ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201410-11-20142004.50ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201412-11-2014260,6004.35ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201414-11-201434,9004.32ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201417-11-2014400,0004.19ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201417-11-2014200,0004.18ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201418-11-2014154,5004.30ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201425-11-201479,9004.16ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201427-11-2014200,0004.09ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201428-11-201470,0004.18ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201402-12-20141,000,0004.38ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201403-12-2014400,0004.29ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201404-12-2014428,0004.21ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201408-12-2014400,0004.19ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201411-12-2014610,0004.14ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201412-12-201450,0004.18ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201415-12-201460,0003.90ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201416-12-201410,0003.82ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201418-12-2014300,0004.16ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201423-12-201450,0004.20ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201424-12-2014100,0004.03ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201525-12-201450,0003.98ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201526-12-201430,0003.96ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201525-12-201450,0003.98ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201526-12-201430,0003.96ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201518-12-2014255,0004.14ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201519-12-2014120,0004.16ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201522-12-201450,0004.12ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201523-12-201450,0004.10ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201524-12-2014210,0004.05ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201526-12-201474,2004.00ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201529-12-201413,8004.00ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201530-12-201444,0003.97ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201505-01-20152,1004.03ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201506-01-20151003.96ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201506-01-201510,0003.93ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201507-01-201580,0003.98ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201506-01-201519,1003.96ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201507-01-2015194,0003.97ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201507-01-201523,2003.99ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201514-01-2015265,1004.30ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201516-01-2015100,0004.34ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201519-01-2015300,0004.40ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201519-01-2015301,0004.36ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201520-01-2015200,0004.22ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201520-01-2015165,2004.21ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201521-01-2015352,7004.15ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201521-01-2015100,0004.20ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201522-01-2015100,0004.12ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201527-01-2015400,0004.31ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-02-201502-02-2015100,0004.23ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-02-201503-02-201510,8004.22ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201528-01-20151,0004.26ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201502-02-20153,0004.26ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201504-02-2015200,0004.25ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201504-02-201550,0004.20ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201526-02-201525,0004.28ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201502-03-201550,0004.28ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201503-03-2015200,0004.24ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201505-03-2015150,0004.21ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201506-03-201560,0004.27ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201511-03-2015100,0004.28ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201516-03-2015240,5004.28ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201517-03-201549,5004.24ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201520-03-2015386,7004.28ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201523-03-2015125,0004.28ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201524-03-2015321,9004.10ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201524-03-2015300,0004.07ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201525-03-2015200,0004.17ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201526-03-2015100,0004.12ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201531-03-201520,0004.12ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-04-201502-04-201540,0000.90ขาย
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-04-201502-04-20155,000,0000.90ขาย
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-04-201502-04-20151,404,4000.90ขาย
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-04-201502-04-20155,000,0000.90ขาย
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-04-201502-04-20155,000,0000.90ขาย
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-04-201502-04-20155,400,0000.90ขาย
กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-04-201503-04-201515,000,0000.90ขาย
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201507-04-201530,0004.24ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201508-04-201550,0003.84ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201509-04-2015100,0003.99ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201509-04-201591,0004.04ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201510-04-201580,0004.06ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201520-04-201570,0004.00ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201521-04-2015200,0004.00ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201523-04-2015100,0003.96ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201524-04-2015100,0003.97ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201527-04-201580,0003.99ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201528-04-201550,7003.97ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201529-04-201550,0003.92ซื้อ
ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติรัตนาสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201506-05-20151004.00ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201513-05-201548,0003.44ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201513-05-2015887,6003.69ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201514-05-201580,0003.74ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201514-05-201565,0003.78ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201515-05-201575,0003.80ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201515-05-2015150,0003.85ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201518-05-2015200,0003.68ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201525-05-201550,0003.54ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201525-05-201565,0003.56ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201526-05-2015110,3003.53ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201526-05-201560,0003.54ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201527-05-201520,0003.56ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201528-05-201510,0003.54ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201529-05-201529,0003.54ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201516-06-2015100,0003.56ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201529-06-2015100,0003.52ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201506-07-201550,0003.52ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201515-07-2015250,0003.48ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201516-07-201515,0003.48ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201516-07-201515,0003.48ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201521-07-2015400,0003.43ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201522-07-2015130,9003.41ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201522-07-2015200,0003.42ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201503-08-2015100,0003.46ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-08-201506-08-2015300,0003.48ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201517-08-201550,0003.46ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201518-08-201582,0003.44ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201518-08-2015500,0003.38ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201521-08-201550,0003.40ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201524-08-201550,0003.35ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201525-08-201510,5003.24ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201528-08-201520,0003.38ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201528-08-2015234,2003.39ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201531-08-201562,5003.48ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201501-09-2015156,2003.42ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201511-09-2015100,0003.48ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-10-201516-10-2015500,0000.48ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-11-201525-11-2015500,0000.56ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-11-201526-11-2015500,0000.56ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201502-12-2015158,5003.66ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201503-12-2015100,0003.56ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201503-12-201587,5003.64ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-12-201508-12-20151,055,6000.33ซื้อ
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201608-01-201611,200,0004.00ขาย
นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอดทิพย์อัครยอดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-01-201612-01-20161,200,0000.20ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201613-01-2016100,0003.40ซื้อ
สุรินทร์ พิศสุวรรณพิศสุวรรณคู่สมรสหุ้นสามัญ20-01-201612-01-2016814,0003.60ขาย
สุรินทร์ พิศสุวรรณพิศสุวรรณคู่สมรสใบสำคัญแสดง20-01-201612-01-201625,0000.28ขาย
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201629-01-2016135,000,0003.40โอนออก
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201629-01-2016100,0003.26ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201603-03-2016100,0003.30ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201615-03-201650,0003.20ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201617-03-2016200,0003.20ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201618-03-201658,6003.22ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201624-03-2016100,0003.20ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201629-03-201620,0003.22ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201630-03-2016100,0003.22ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201620-04-2016200,0003.41ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201612-05-20161,000,0003.15ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201623-06-201680,0003.20ขาย
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201614-07-2016135,000,0003.00ขาย
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201614-07-2016135,000,0003.00ขาย
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201614-07-2016135,000,0003.00ขาย
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201602-09-2016100,0003.58ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201602-09-2016600,0003.62ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201613-10-2016100,0002.82ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201612-10-201693,4002.82ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201613-10-2016200,0002.85ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201610-11-2016400,0003.14ซื้อ
กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201711-08-2017500,0003.42ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201711-08-2017100,0003.40ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201711-08-20172,500,0003.40ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201822-02-201818,000,0003.30ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201827-02-2018500,0003.22ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201827-02-2018500,0003.22ซื้อ
ธนนันท์ ซาโตซาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201813-03-2018100,0003.10ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201815-06-20189,354,0003.30ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201819-06-20185,146,0003.30ซื้อ
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติรัตนสุวรรณชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201820-06-201814,500,0003.30ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3