CCET 4 ( 0.34 9.88% )

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ CCET “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
เทียน ก่ง เย่ก่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201116-11-201120,0002.26ซื้อ
เทียน ก่ง เย่ก่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201117-11-2011439,7002.34ซื้อ
เทียน ก่ง เย่ก่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201118-11-2011330,0002.36ซื้อ
เทียน ก่ง เย่ก่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201121-11-2011500,0002.36ซื้อ
เทียน ก่ง เย่ก่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201122-11-2011280,5002.36ซื้อ
เทียน ก่ง เย่ก่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201123-11-2011429,8002.36ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่นหยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201101-12-2011200,0002.39ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่นหยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201102-12-2011200,0002.40ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง เซิ่งคู่สมรสหุ้นสามัญ01-03-201327-02-20131,300,0003.82ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง เซิ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201328-02-2013500,0003.76ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง เซิ่งคู่สมรสหุ้นสามัญ05-03-201328-02-2013280,0003.76ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง เซิ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201301-03-20131,000,0003.78ซื้อ
วิภาดา เอื้อดุลยธรรมเอื้อดุลยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201306-03-201350,0004.06ขาย
วิภาดา เอื้อดุลยธรรมเอื้อดุลยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201308-03-201350,0004.26ขาย
ซุย เซิ่ง สง เซิ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201311-03-20131,500,0004.08ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง เซิ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201312-03-20132,240,0004.33ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่นหยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201320-08-2013400,0002.70ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่นหยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201321-08-2013200,0002.71ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่นหยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201322-08-20131,200,0002.68ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่นหยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201323-08-20131,100,0002.72ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่นหยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201326-08-20131,100,0002.74ซื้อ
จาง หมิงซางหมิงซางผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201313-09-201340,0003.04ขาย
เว่ย จ้าว หวังจ้าวผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201313-09-2013500,0002.92ขาย
ซื่อ หยง เสิ่นหยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201420-05-2014800,0002.58ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่นหยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201421-05-20141,440,7002.59ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่นหยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201422-05-2014400,0002.66ซื้อ
หมิง ชา จางชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201429-09-2014235,0003.04ขาย
หมิง ชา จางชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201429-09-2014235,0003.04ขาย
วิภาดา เอื้อดุลยธรรมเอื้อดุลยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201409-10-2014150,0003.04ขาย
ซุย เซิ่ง สง เซิ่งคู่สมรสหุ้นสามัญ25-12-201424-12-2014200,0002.81ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง เซิ่งคู่สมรสหุ้นสามัญ26-12-201425-12-2014200,0002.81ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง เซิ่งคู่สมรสหุ้นสามัญ29-12-201426-12-2014300,0002.79ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง เซิ่งคู่สมรสหุ้นสามัญ30-12-201429-12-2014405,9002.78ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง เซิ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201530-12-2014200,0002.80ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง เซิ่งคู่สมรสหุ้นสามัญ05-01-201530-12-2014180,0002.81ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง เซิ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201505-01-2015500,0002.79ซื้อ
เว่ย จ้าว หวังจ้าวผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201518-05-2015300,0003.60ขาย
เว่ย จ้าว หวังจ้าวผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201525-05-2015300,0003.70ขาย
เว่ย จ้าว หวังจ้าวผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201507-07-2015100,0003.40ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่นหยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201518-08-20151,500,0003.25ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่นหยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201521-08-2015300,0003.28ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่นหยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201524-08-2015900,0003.14ซื้อ
เว่ย จ้าว หวังจ้าวผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201516-11-2015600,0003.70ขาย
เว่ย จ้าว หวังจ้าวผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201611-01-2016150,0003.40ขาย
เว่ย จ้าว หวังจ้าวผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201612-01-2016150,0003.50ขาย
เว่ย จ้าว หวังจ้าวผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201625-01-201660,0003.50ขาย
หมิง ชา จางชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201625-01-2016188,7003.47ขาย
เว่ย จ้าว หวังจ้าวผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201610-10-2016200,0002.53ซื้อ
เว่ย จ้าว หวังจ้าวผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201616-11-2016200,0002.60ขาย
หมิง ชา จางชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201621-12-2016500,0002.88ขาย
วิภาดา เอื้อดุลยธรรมเอื้อดุลยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201703-03-2017100,0003.00ขาย
วิภาดา เอื้อดุลยธรรมเอื้อดุลยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201706-03-2017200,0003.00ขาย
วิภาดา เอื้อดุลยธรรมเอื้อดุลยธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201709-03-2017200,0003.08ขาย
เว่ย จ้าว หวังจ้าวผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201722-09-2017800,0003.38ขาย
เว่ย จ้าว หวังจ้าวผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201728-09-201777,6003.50ขาย
เว่ย จ้าว หวังจ้าวผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201717-11-2017300,0003.00ซื้อ
เว่ย จ้าว หวังจ้าวผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201730-11-2017250,0003.04ซื้อ
เว่ย จ้าว หวังจ้าวผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201706-12-2017265,0003.00ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่นหยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201804-07-20187,504,9002.10ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่นหยงผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201805-07-20183,506,7002.18ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3