CHARAN 32 ( -0.25 -0.77% )

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ CHARAN “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201108-12-201140050.00ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201206-12-20121,00046.75ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201207-12-201250047.25ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201212-12-20121,00047.50ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201219-12-20123,70048.83ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201220-12-20122,50048.65ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201221-12-20121,00048.50ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201226-12-20121,50051.00ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201226-12-20128,80052.03ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201302-01-20132,50052.50ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201303-01-20133,30051.61ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201304-01-20132,50051.00ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201307-01-20131,00051.75ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201308-01-20132,00051.75ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201309-01-20131,00053.00ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201310-01-20131,50053.25ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201311-01-20132,50052.50ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201316-01-20133,50052.60ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201317-01-20133,50052.29ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201322-01-20133,50051.79ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201328-01-20133,50051.71ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201319-02-20135,70054.00ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201322-02-20131,00054.00ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201326-02-20133,50054.00ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201327-02-201315,50053.75ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201322-03-20131,50055.75ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201312-06-20134,00050.13ซื้อ
สุกิจ กนกวัฒนาวรรณกนกวัฒนาวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201313-06-20135,00046.00ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201313-06-20133,00047.83ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201302-07-201321,00049.99ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201305-07-20131,20050.00ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201308-07-20136,40050.45ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201310-07-20132,00050.00ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201319-07-201329,00050.00ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201330-07-20131,50049.50ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-08-201331-07-20132,00049.50ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201305-08-20131,50049.50ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201306-08-20131,00047.63ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201307-08-20131,50047.50ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201322-08-20131,70047.50ซื้อ
พนธ์ ฐิติพานิชยางกูรฐิติพานิชยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201326-08-20135,00046.00รับโอน
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201328-08-20137,50044.99ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201304-09-20133,00044.25ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201306-09-20135,90043.25ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201406-01-20144,50039.69ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201409-01-201450,00040.00ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201415-01-20144,00039.00ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201417-01-201410,00038.00ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201412-03-20142,70043.75ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201402-06-20142,00049.75ซื้อ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201506-01-201520051.00ซื้อ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201512-01-20152,00052.00ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201502-04-201515,00037.75ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201508-04-20155,30034.55ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-04-201521-04-20151,00035.50ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201503-06-20157,40033.50ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201512-06-20156,00032.56ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201516-06-20152,00032.50ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201518-06-20155,00033.00ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201522-06-20158,00032.75ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201509-07-201550032.00ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201527-07-20151,50031.25ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201529-07-20153,50030.48ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201610-06-2016365,70032.75ซื้อ
สุกิจ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201613-06-20168,50032.50ซื้อ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-201680033.00ซื้อ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201614-07-201650033.00ซื้อ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201601-08-20161,50034.05ซื้อ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201614-07-201650033.00ซื้อ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201614-07-201650033.00ซื้อ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-07-201614-07-201650033.00ซื้อ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-07-201615-07-20162,00033.00ซื้อ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-07-201620-07-201650033.25ซื้อ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201613-10-20162,00031.75ซื้อ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201725-08-20171,00034.00ซื้อ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201824-01-20181,00036.25ซื้อ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์จรัญวาศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201823-04-20182,00035.38ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3