CK 17 ( -0.20 -1.19% )

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ CK “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
กำธร ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201217-04-201270,0008.25ซื้อ
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-05-201221-05-2012447,4006.95ซื้อ
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-05-201222-05-201252,6006.95ซื้อ
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ25-05-201223-05-2012500,0006.90ซื้อ
ดอน ปรมัตถ์วินัยปรมัตถ์วินัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201324-10-201250,0008.95ขาย
วัชระ แสงหัตถวัฒนาแสงหัตถวัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201224-12-201237,50013.00ขาย
ดอน ปรมัตถ์วินัยปรมัตถ์วินัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201304-01-201330,00014.90ขาย
วิฑูร เตชะทัศนสุนทรเตชะทัศนสุนทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201311-01-2013100,00015.00ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201317-01-20131,000,00017.00ซื้อ
วิฑูร เตชะทัศนสุนทรเตชะทัศนสุนทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201324-01-2013100,00018.00ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์กิจจาลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201325-01-2013163,00019.70ขาย
สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201328-01-2013200,00021.00ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201330-01-20131,000,0000.00โอนออก
สมบัติ กิจจาลักษณ์กิจจาลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201304-02-2013120,00020.50ขาย
สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201304-02-2013300,00021.00ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์กิจจาลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201305-02-2013200,00021.30ขาย
ณรงค์ แสงสุริยะแสงสุริยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201306-02-2013200,00023.10ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201313-02-20132,000,0000.00โอนออก
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201319-02-20132,500,0000.00โอนออก
อนุกูล ตันติมาสน์ตันติมาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201305-03-20131,200,0000.00โอนออก
ดอน ปรมัตถ์วินัยปรมัตถ์วินัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201312-03-201310,00027.00ขาย
สิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201312-03-2013100,00027.00ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์กิจจาลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201325-03-2013100,00024.40ขาย
อนุกูล ตันติมาสน์ตันติมาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201327-03-20132,534,0000.00โอนออก
สิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201329-03-2013200,00024.90ขาย
สิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201301-04-2013100,0000.00โอนออก
สิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201303-04-2013900,0000.00โอนออก
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-04-201310-04-2013100,00020.60ซื้อ
สมบัติ กิจจาลักษณ์กิจจาลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-05-201330-04-2013100,00027.50ขาย
อนุกูล ตันติมาสน์ตันติมาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201303-05-2013150,0000.00โอนออก
ดอน ปรมัตถ์วินัยปรมัตถ์วินัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201320-05-20135,00029.25ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-11-201307-11-2013180,0000.00โอนออก
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201322-11-2013100,0000.00โอนออก
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-11-201322-11-2013200,00019.30ซื้อ
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201425-07-20144,000,0000.00โอนออก
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-08-201425-07-20144,000,0000.00รับโอน
ดอน ปรมัตถ์วินัยปรมัตถ์วินัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201429-08-20145,00027.00ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-01-201527-01-2015711,75029.75ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-03-201516-03-2015500,00026.00ซื้อ
กำธร ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201527-07-201510,00025.75ซื้อ
กำธร ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201501-09-201520,00025.75ขาย
กำธร ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201507-09-201540,00026.50ซื้อ
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-09-201525-09-2015200,00028.00ขาย
พิชัย เฉยบำรุงเฉยบำรุงผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201628-04-2016150,0000.00รับโอน
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-06-201628-06-2016988,00028.00ขาย
สิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201629-06-2016102,50028.75ขาย
สิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201629-06-2016500,00029.25ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201611-07-20161,000,00030.75ซื้อ
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-09-201609-09-2016100,00027.75ซื้อ
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-09-201612-09-2016100,00027.25ซื้อ
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-10-201605-10-2016200,00030.00ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-02-201731-01-2017500,00028.75ซื้อ
วิฑูร เตชะทัศนสุนทรเตชะทัศนสุนทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201809-01-201850,00027.75ขาย
วิฑูร เตชะทัศนสุนทรเตชะทัศนสุนทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201816-01-201850,00028.50ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-07-201829-06-20181,000,00023.86ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3