CPL 2 ( -0.01 -0.58% )

บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ CPL “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุวัชชัย วงษ์เจริญสินวงษ์เจริญสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201404-03-20141,00028.50ซื้อ
ไล่ จี เซียง จีผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201530-09-20151,00035.75ขาย
ไล่ จี เซียง จีผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201530-09-201550036.00ขาย
กิติชัย วงษ์เจริญสินวงษ์เจริญสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201723-05-2017379,50534.28รับโอน
ภูวสิษฎ์ วงษ์เจริญสินวงษ์เจริญสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201723-05-20171,887,83734.28รับโอน
วิวัฒน์ วงษ์เจริญสินวงษ์เจริญสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201723-05-20172,226,67934.28รับโอน
สุวัชชัย วงษ์เจริญสินวงษ์เจริญสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201723-05-20171,928,49634.28รับโอน
ธีรวัจน์ วงษ์เจริญสินวงษ์เจริญสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201723-05-2017338,84234.28รับโอน
วิวัฒน์ วงษ์เจริญสินวงษ์เจริญสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201720-09-2017330,0000.00รับโอน
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3