EGCO 173 ( -2.00 -1.14% )

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ EGCO “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
โชติชัย เจริญงามเจริญงามผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201516-01-20159,700164.50ซื้อ
โชติชัย เจริญงามเจริญงามผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201516-01-20159,700165.00ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3