FMT 28 ( 0.75 2.75% )

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ FMT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ชนิดา อัษฎาธรอัษฎาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ11-10-201105-10-2011450,00016.80ซื้อ
เซอิจิ โตโจ้โตโจ้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201617-08-20164,00034.32ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3