FNS 4 ( 0.02 0.50% )

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ FNS “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์โภคาชัยพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201224-12-20127,220,0002.40ซื้อ
วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์โภคาชัยพัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-12-201224-12-20121,500,0002.40ซื้อ
เจมส์ มาร์แชลมาร์แชลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201520-03-2015110,0004.43ซื้อ
เจมส์ มาร์แชลมาร์แชลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201523-03-201589,7004.47ซื้อ
ยูจีน เอส. เดวิสเอส.คู่สมรสหุ้นสามัญ29-05-201528-05-2015113,0004.97ซื้อ
ยูจีน เอส. เดวิสเอส.คู่สมรสหุ้นสามัญ29-05-201528-05-20153,0004.94ขาย
เจมส์ มาร์แชลมาร์แชลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201522-06-2015200,0004.95ซื้อ
เจมส์ มาร์แชลมาร์แชลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201502-07-201550,0004.84ซื้อ
เจมส์ มาร์แชลมาร์แชลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201518-08-201546,0004.88ซื้อ
เจมส์ มาร์แชลมาร์แชลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201507-09-201515,9004.88ซื้อ
เจมส์ มาร์แชลมาร์แชลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201508-09-20155,4004.90ซื้อ
ยูจีน เอส. เดวิสเอส.ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201507-10-201520,0004.96ซื้อ
ยูจีน เอส. เดวิสเอส.ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201509-10-201520,0004.98ซื้อ
ยูจีน เอส. เดวิสเอส.ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201512-10-201520,0005.05ซื้อ
ยูจีน เอส. เดวิสเอส.ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-11-201502-11-201520,0004.70ซื้อ
เจมส์ มาร์แชลมาร์แชลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201513-11-201532,5004.64ซื้อ
ยูจีน เอส. เดวิสเอส.ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201525-11-201520,0004.66ซื้อ
ยูจีน เอส. เดวิสเอส.ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201622-01-201620,0004.64ซื้อ
ยูจีน เอส. เดวิสเอส.ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201626-02-2016100,0004.76ซื้อ
ยูจีน เอส. เดวิสเอส.ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201626-02-201680,0004.78ซื้อ
เจมส์ มาร์แชลมาร์แชลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201613-05-20169,7004.30ซื้อ
เจมส์ มาร์แชลมาร์แชลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201623-05-201643,5003.84ซื้อ
ยูจีน เอส. เดวิสเอส.คู่สมรสหุ้นสามัญ16-11-201714-11-2017850,0004.62ขาย
ยูจีน เอส. เดวิสเอส.คู่สมรสหุ้นสามัญ16-11-201715-11-20171,000,0004.50ขาย
เจมส์ มาร์แชลมาร์แชลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201724-11-201779,3004.58ซื้อ
เจมส์ มาร์แชลมาร์แชลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201730-11-201721,0004.58ซื้อ
เจมส์ มาร์แชลมาร์แชลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201812-01-2018147,0004.48ซื้อ
ยูจีน เอส. เดวิสเอส.ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-02-201806-02-2018300,0000.00โอนออก
ยูจีน เอส. เดวิสเอส.คู่สมรสหุ้นสามัญ13-02-201806-02-2018300,0000.00รับโอน
เจมส์ มาร์แชลมาร์แชลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201827-02-2018100,0004.62ซื้อ
เจมส์ มาร์แชลมาร์แชลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201812-03-201850,0004.50ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3