GIFT 2 ( -0.02 -0.91% )

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ GIFT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พีรเจต สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201328-08-2013178,4002.53ซื้อ
ปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201314-11-2013218,3003.00ขาย
พีรเจต สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201314-11-2013218,3003.00ซื้อ
ปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201315-11-2013972.70ขาย
พีรเจต สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201713-11-20172,900,0004.80ซื้อ
พีรเจต สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201714-11-20171,755,8004.77ซื้อ
พีรเจต สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201828-02-2018900,0005.50ซื้อ
พีรเจต สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201802-03-2018315,3005.41ซื้อ
พีรเจต สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-03-201823-03-20182,600,0002.40ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3