GLAND 2 ( -0.02 -0.85% )

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ GLAND “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
เจตรศิริ บุญดีเจริญบุญดีเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201215-06-201277,320,2692.20ซื้อ
เจตรศิริ บุญดีเจริญบุญดีเจริญบุตรหุ้นสามัญ18-06-201215-06-201245,500,0002.20ซื้อ
รมณี บุญดีเจริญบุญดีเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201215-06-201277,320,2692.20ซื้อ
บรรพต หงษ์ทองหงษ์ทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201319-02-2013162,0003.78ซื้อ
บรรพต หงษ์ทองหงษ์ทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201320-02-201344,0003.78ซื้อ
บรรพต หงษ์ทองหงษ์ทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201321-02-201350,0003.78ซื้อ
บรรพต หงษ์ทองหงษ์ทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201328-03-201340,0003.50ซื้อ
บรรพต หงษ์ทองหงษ์ทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201303-04-201320,0003.44ซื้อ
บรรพต หงษ์ทองหงษ์ทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201309-04-201364,0003.34ซื้อ
บรรพต หงษ์ทองหงษ์ทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201304-06-2013200,0004.14ซื้อ
บรรพต หงษ์ทองหงษ์ทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201318-06-201373,9003.92ซื้อ
บรรพต หงษ์ทองหงษ์ทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201318-06-2013166,1003.94ซื้อ
บรรพต หงษ์ทองหงษ์ทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201319-06-20132,8003.72ซื้อ
บรรพต หงษ์ทองหงษ์ทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201319-06-201377,2003.74ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201306-09-201380,0002.40ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201320-09-20134,4002.80ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201320-09-201335,6002.82ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201325-09-2013100,0002.44ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201331-10-201380,0002.96ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201304-11-2013100,0002.80ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-11-201306-11-2013120,0002.89ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201401-04-201480,0003.34ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-05-201430-04-201450,0003.40ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201402-05-201450,0003.46ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201415-05-201420,0003.22ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201422-05-2014100,0003.20ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201423-05-2014100,0003.16ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201428-05-201430,0003.20ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201427-06-201450,0003.34ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-09-201428-08-201462,0002.24ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-09-201401-09-201470,0002.31ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-09-201402-09-201490,0002.30ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-12-201416-12-201435,0001.96ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201516-03-2015100,0003.28ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201527-08-20151,350,0000.98ซื้อ
เจตรมงคล บุญดีเจริญบุญดีเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201809-01-2018465,551,2291.77ซื้อ
เจตรศิริ บุญดีเจริญบุญดีเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201809-01-2018465,551,2291.77ซื้อ
รมณี บุญดีเจริญบุญดีเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201809-01-2018465,551,2291.77ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3