JCT 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ JCT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพรอรุณวัฒนาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201219-06-2012208,10055.00ซื้อ
วีระ อรุณวัฒนาพรอรุณวัฒนาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-07-201718-07-2017200,0000.00โอนออก
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3