KASET 2 ( -0.04 -2.06% )

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ KASET “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรมตั้งพิรุฬห์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201622-11-20161,000,0002.90ซื้อ
ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรมตั้งพิรุฬห์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201821-02-2018725,0002.57ซื้อ
ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรมตั้งพิรุฬห์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201822-02-2018161,0002.50ซื้อ
ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรมตั้งพิรุฬห์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201823-02-2018314,0002.53ซื้อ
วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรมตั้งพิรุฬห์ธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201805-03-2018300,0002.53ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3