LANNA 9 ( 0.10 1.07% )

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ LANNA “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201104-10-201150,00021.00ซื้อ
พอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ไฮนซ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201127-12-201188,00023.30รับโอน
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201128-12-201180,60022.88ซื้อ
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201129-12-201128,10023.00ซื้อ
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201224-01-201270,00023.73ซื้อ
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201309-01-2013150,00023.40ซื้อ
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201310-01-201320,00023.40ซื้อ
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์อุ่นแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201330-05-201313,70013.65ขาย
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201313-06-201398,10011.90ซื้อ
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201314-06-20131,90012.30ซื้อ
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์อุ่นแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201403-06-201425,00014.60ขาย
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201401-09-201488,10013.80ซื้อ
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201402-09-201461,90013.80ซื้อ
สมเกียรติ ลิมทรงลิมทรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201418-09-201428,562,4600.00โอนออก
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ไฮน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201403-10-2014189,30013.50ขาย
ไกรสีห์ ศิริรังษีศิริรังษีคู่สมรสหุ้นสามัญ10-10-201409-10-201433,000,0000.00โอนออก
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ไฮน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201625-03-201618,7009.00ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ไฮน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201601-04-201618,6009.00ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ไฮน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201611-04-20169009.00ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ไฮน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201612-04-20165,0009.00ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ไฮน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201619-04-201614,2009.00ขาย
ประเสริฐ พรหมเดชพรหมเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201620-04-201650,0008.95ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ไฮน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201620-04-20168,8009.00ขาย
ประเสริฐ พรหมเดชพรหมเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-04-201621-04-201630,0009.00ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ไฮน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201621-04-201616,3009.00ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ไฮน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201622-04-20168,2009.00ขาย
ประเสริฐ พรหมเดชพรหมเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201623-04-201625,0008.95ขาย
ประเสริฐ พรหมเดชพรหมเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201625-04-201620,0008.95ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ไฮน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-05-201610-05-20161,4009.00ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ไฮน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-05-201611-05-20164,5009.00ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ไฮน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201613-05-201630,0009.00ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ไฮน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201616-05-201681,3009.00ขาย
ประเสริฐ พรหมเดชพรหมเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201603-08-201634,00012.80ขาย
ศิริพร ตระกูลกิจเจริญตระกูลกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201603-08-20164,00013.25ขาย
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201625-08-201650,00012.50ขาย
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201626-08-2016150,00012.77ขาย
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์อุ่นแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-201680,00012.50ขาย
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201630-08-2016150,00012.45ขาย
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201631-08-201650,00012.50ขาย
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201614-11-201650,00013.80ขาย
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201615-11-2016154,70013.97ขาย
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201616-11-2016100,00013.89ขาย
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201617-11-2016100,00013.60ขาย
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201628-11-20164,00014.30ขาย
ประเสริฐ พรหมเดชพรหมเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201712-04-201764,77313.00ขาย
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201702-11-2017150,00016.11ขาย
วันชัย โตสมบุญโตสมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201703-11-2017232,35016.40ขาย
วัชรชัย นาชัยเลิศนาชัยเลิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201822-02-201830,00016.50ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3