MAJOR 19 ( 0.60 3.26% )

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 17 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ MAJOR “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ธนกร ปุลิเวคินทร์ปุลิเวคินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201109-12-2011100,00013.90ขาย
วัลลภ ตั้งตรงจิตรตั้งตรงจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201116-12-201140,00014.10ขาย
ธนกร ปุลิเวคินทร์ปุลิเวคินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201127-12-201128,30014.10ขาย
ธนกร ปุลิเวคินทร์ปุลิเวคินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201129-12-201171,70014.10ขาย
ธนกร ปุลิเวคินทร์ปุลิเวคินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201203-04-2012100,00018.20ขาย
วัลลภ ตั้งตรงจิตรตั้งตรงจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201203-04-2012140,00018.20ขาย
ธนกร ปุลิเวคินทร์ปุลิเวคินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201205-04-2012100,00018.50ขาย
วัลลภ ตั้งตรงจิตรตั้งตรงจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201327-02-201320,00022.20ซื้อ
วัลลภ ตั้งตรงจิตรตั้งตรงจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201318-03-201310,00021.00ซื้อ
วัลลภ ตั้งตรงจิตรตั้งตรงจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201304-04-201320,00021.40ซื้อ
วัลลภ ตั้งตรงจิตรตั้งตรงจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201305-04-201320,00021.30ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-05-201309-04-2013334,10021.65ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-05-201310-04-201370,00021.61ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-05-201311-04-201360,00021.70ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-05-201312-04-2013100,00021.75ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-05-201317-04-2013262,00021.94ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-05-201322-04-201370,00022.17ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-05-201323-04-201350,00022.10ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-05-201325-04-201333,90022.28ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-05-201326-04-201370,00022.20ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-05-201329-04-201320,00022.40ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-05-201302-05-2013120,00022.96ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201303-05-2013100,00023.60ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-05-201303-05-201334,61723.60ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-05-201307-05-2013110,00024.09ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-05-201308-05-201340,00024.40ขาย
วิชา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201317-06-2013500,00021.50ซื้อ
วิชา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201318-06-2013500,00021.47ซื้อ
วิชา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201320-06-2013300,00021.35ซื้อ
วิชา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201329-08-20131,000,00015.80ซื้อ
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์องค์วาสิฏฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201404-06-20142,889,2000.00โอนออก
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์องค์วาสิฏฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201419-06-20142,000,00018.60ขาย
วัลลภ ตั้งตรงจิตรตั้งตรงจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201419-11-201420,00026.00ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201515-01-201572,31014.95ซื้อ
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201515-01-201522,30027.25ขาย
สุดาพร ตรองพาณิชย์ตรองพาณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201515-01-201530,78614.95ซื้อ
อภิชาติ คงชัยคงชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201515-01-2015103,30014.95ซื้อ
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201519-01-201525,00027.50ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201526-01-201510,00027.75ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201505-02-201510,00028.00ขาย
ภารดี พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201527-02-20154,700,00030.50ขาย
ภารดี พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-03-201527-02-20152,300,00030.50ขาย
วิชา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201527-02-20152,300,00030.50ขาย
วิชา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-03-201527-02-20154,700,00030.50ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์องค์วาสิฏฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201517-03-201539,50030.00ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์องค์วาสิฏฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201518-03-201560,50030.00ขาย
ธนกร ปุลิเวคินทร์ปุลิเวคินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201520-03-201520,00031.75ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์องค์วาสิฏฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201520-03-2015400,00030.25ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์องค์วาสิฏฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201523-03-2015200,00031.63ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์องค์วาสิฏฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201524-03-2015300,00031.34ขาย
ธนกร ปุลิเวคินทร์ปุลิเวคินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201525-03-201520,00032.00ขาย
ภารดี พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-04-201508-04-2015300,00033.54ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-04-201508-04-201590,00033.00ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-04-201508-04-201520,00033.25ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-04-201508-04-20157,60033.50ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-04-201508-04-2015200,00034.00ขาย
ภารดี พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-04-201509-04-2015124,90034.00ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-04-201509-04-201550,00033.25ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-04-201509-04-2015150,00033.50ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-04-201509-04-2015100,00033.75ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-04-201509-04-201550,00034.00ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-04-201509-04-201520,00034.25ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-04-201510-04-201510,00034.25ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-04-201510-04-20159,30034.50ขาย
ภารดี พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201510-04-20152,000,00034.25ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201516-04-201540,00033.00ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201516-04-201560,00033.25ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201516-04-201520,00034.00ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201517-04-20152,30034.00ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201520-04-201510,00034.25ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-04-201516-04-2015118,00033.00ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-04-201516-04-2015107,00034.00ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201521-04-201520,00034.25ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201522-04-201510,00034.25ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201524-04-201510,00034.25ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201527-04-201510,00034.25ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201506-05-201510,00034.25ขาย
ภารดี พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201528-05-20155,000,00035.00ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201519-06-201515,00031.00ซื้อ
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201530-06-201510,00032.75ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201530-06-20155,00033.00ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-07-201524-07-201550,00029.75ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-07-201524-07-201520,00030.00ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-07-201527-07-201510,00029.50ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-07-201527-07-201510,00029.25ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-07-201527-07-201530,00029.25ซื้อ
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์องค์วาสิฏฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201531-08-2015239,60032.50ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์องค์วาสิฏฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201501-09-201580,80032.75ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์องค์วาสิฏฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201502-09-2015123,60032.94ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201501-12-201524,30031.50ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201502-12-201540,00031.75ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์องค์วาสิฏฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201522-12-2015200,00032.75ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์องค์วาสิฏฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201523-12-2015113,40032.28ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์องค์วาสิฏฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201524-12-201542,60032.50ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์องค์วาสิฏฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201528-12-2015158,60034.00ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์องค์วาสิฏฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201528-12-201521,40034.00ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201525-12-20151,940,00033.00ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-12-201525-12-20151,500,00033.00ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-12-201525-12-201550,00033.75ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-12-201525-12-2015120,00034.00ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-12-201525-12-201589,60032.75ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-12-201525-12-2015160,00033.00ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-12-201528-12-201550,00034.00ขาย
ธนกร ปุลิเวคินทร์ปุลิเวคินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201529-12-201520,00036.00ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-12-201529-12-201520,00033.75ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-12-201529-12-201510,00035.50ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-12-201529-12-201520,00036.00ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-01-201630-12-201550,00035.00ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-01-201630-12-201520,00033.25ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201623-02-20165,00023.90ซื้อ
อภิชาติ คงชัยคงชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201616-05-20165,00031.75ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201614-06-201618,70032.25ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-06-201614-06-201680,00032.13ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201615-06-2016100,00032.13ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201616-06-201631,50031.84ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-06-201616-06-2016150,00031.75ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-06-201617-06-2016105,00031.99ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-06-201617-06-2016548,70032.91ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-06-201621-06-2016396,30033.43ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201622-06-2016480,00033.53ขาย
อภิชาติ คงชัยคงชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201622-06-201610,00033.75ขาย
สุดาพร ตรองพาณิชย์ตรองพาณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201620-06-201620,00032.50ขาย
อภิชาติ คงชัยคงชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201614-07-201610,00033.50ขาย
อภิชาติ คงชัยคงชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201614-07-201610,00033.50ขาย
อภิชาติ คงชัยคงชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201614-07-201610,00033.50ขาย
อภิชาติ คงชัยคงชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-07-201626-07-201610,00034.50ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-09-201608-09-201690,00027.39ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-09-201609-09-2016110,00028.06ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ19-09-201615-09-2016200,00029.50ซื้อ
อภิชาติ คงชัยคงชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201622-09-20165,00031.00ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-09-201622-09-201650,00030.25ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-10-201623-09-201650,00030.50ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-10-201604-10-201650,00030.50ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-10-201610-10-201650,00028.80ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-10-201611-10-201650,00028.10ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ19-10-201614-10-201650,00028.90ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201614-10-2016150,00030.58ขาย
วัลลภ ตั้งตรงจิตรตั้งตรงจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201604-11-201625,00029.25ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-09-201623-09-201640,00029.57ซื้อ
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201624-11-201611,50030.00ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201628-11-201610,00030.50ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201628-11-201610,00030.25ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201629-11-201610,00031.00ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201629-11-201610,00030.75ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-12-201613-12-20161,955,80033.00ขาย
ธนกร ปุลิเวคินทร์ปุลิเวคินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201626-12-201620,00033.25ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201723-12-201650,00033.00ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201711-01-201710,00030.75ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-03-201701-03-201730,00034.17ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-03-201702-03-201790,00035.03ขาย
อภิชาติ คงชัยคงชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201709-03-20175,00034.00ขาย
อภิชาติ คงชัยคงชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201709-03-201710,00011.42ขาย
อภิชาติ คงชัยคงชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201716-03-20175,00034.75ขาย
อภิชาติ คงชัยคงชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201717-03-201710,00035.00ขาย
อภิชาติ คงชัยคงชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201705-04-201710,00034.50ขาย
อภิชาติ คงชัยคงชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201710-04-201710,00035.00ขาย
อภิชาติ คงชัยคงชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201710-04-201710,00036.00ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-04-201710-04-201730,00036.00ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-04-201711-04-201730,40033.75ขาย
อภิชาติ คงชัยคงชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201714-04-20175,00035.75ขาย
วิชา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201707-12-201710,000,00030.25ขาย
วิชา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201726-12-201710,000,00029.50ขาย
อภิชาติ คงชัยคงชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201808-01-201810,00028.50ขาย
วิชา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201823-02-2018200,00026.00ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3