MEGA 35 ( -0.25 -0.71% )

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ MEGA “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
จีริช วาดวาวาดวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201319-11-2013430,00017.50ซื้อ
ดวงนภา คงศิริคงศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201319-11-20132,320,20517.50ขาย
โธมัส อับบราฮัมอับบราฮัมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201319-11-20132,320,20517.50ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201319-11-20132,320,20517.50ขาย
วิเวก ดาวันดาวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201319-11-20139,280,84417.50ขาย
วิเวก ดาวันดาวันคู่สมรสหุ้นสามัญ22-11-201319-11-2013440,00017.50ซื้อ
สมิหรา ชาห์ชาห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201319-11-201311,131,11217.50ขาย
สุดีล กวานเดย์กวานเดย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201319-11-20132,320,20517.50ขาย
อิษฎ์ชาญ ชาห์ชาห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201319-11-201311,131,11217.50ขาย
สุดีล กวานเดย์กวานเดย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201313-12-2013717,60021.74ขาย
สุดีล กวานเดย์กวานเดย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201318-12-20132,097,24121.64ขาย
สุดีล กวานเดย์กวานเดย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201319-12-2013121.70ขาย
สุดีล กวานเดย์กวานเดย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201423-01-2014400,05319.60ขาย
มาโนช กัลบัคซานีกัลบัคซานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201405-03-2014193,00021.50ขาย
ดวงนภา คงศิริคงศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201411-03-20143,000,00021.00ขาย
โธมัส อับบราฮัมอับบราฮัมผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201411-03-20143,214,89521.00ขาย
วิเวก ดาวันดาวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201403-06-20145,000,00021.00ขาย
วิเวก ดาวันดาวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201406-06-20143,000,00022.50ขาย
วิเวก ดาวันดาวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201409-06-2014352,40022.36ขาย
วิเวก ดาวันดาวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201410-06-2014287,20022.24ขาย
วิเวก ดาวันดาวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201411-06-2014210,40022.23ขาย
วิเวก ดาวันดาวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201426-06-20141,000,00021.51ขาย
โธมัส อับบราฮัมอับบราฮัมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201414-10-20142,400,0000.00โอนออก
วิเวก ดาวันดาวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201418-11-2014300,00016.99ซื้อ
วิเวก ดาวันดาวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201408-12-20148,000,00016.50ขาย
วิเวก ดาวันดาวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201408-12-20142,000,0000.00โอนออก
วิเวก ดาวันดาวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201408-12-20142,000,0000.00โอนออก
วิเวก ดาวันดาวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201408-12-20142,000,0000.00โอนออก
วิเวก ดาวันดาวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201408-12-20142,000,0000.00โอนออก
มาโนช กัลบัคซานีกัลบัคซานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201519-03-201550,00017.30ขาย
มาโนช กัลบัคซานีกัลบัคซานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201519-03-201550,00017.50ขาย
มาโนช กัลบัคซานีกัลบัคซานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201521-05-201525,00018.60ขาย
มาโนช กัลบัคซานีกัลบัคซานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201528-05-201525,00018.90ขาย
มาโนช กัลบัคซานีกัลบัคซานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201504-06-201520,00019.60ขาย
มาโนช กัลบัคซานีกัลบัคซานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201518-09-201515,00019.10ขาย
โธมัส อับบราฮัมอับบราฮัมผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201517-11-20152,000,0000.00โอนออก
มาโนช กัลบัคซานีกัลบัคซานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201524-11-20158,40018.00ขาย
มาโนช กัลบัคซานีกัลบัคซานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201514-12-201530,00016.50ขาย
มาโนช กัลบัคซานีกัลบัคซานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201522-12-201529,00016.80ขาย
อิษฎ์ชาญ ชาห์ชาห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201609-03-201610,586,02817.70ขาย
มาโนช กัลบัคซานีกัลบัคซานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201624-08-201615,00020.47ขาย
มาโนช กัลบัคซานีกัลบัคซานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201625-08-20165,00020.30ขาย
มาโนช กัลบัคซานีกัลบัคซานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201626-08-201617,50020.44ขาย
มาโนช กัลบัคซานีกัลบัคซานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201630-08-201610,00020.40ขาย
จีริช วาดวาวาดวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201607-09-2016100,00020.60ขาย
มาโนช กัลบัคซานีกัลบัคซานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201619-09-201620,00020.25ขาย
สมิหรา ชาห์ชาห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201622-11-201610,586,02823.20ขาย
มาโนช กัลบัคซานีกัลบัคซานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201625-11-201630,00025.18ขาย
มาโนช กัลบัคซานีกัลบัคซานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201625-11-201630,00025.18ขาย
โธมัส อับบราฮัมอับบราฮัมผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201723-01-2017600,0000.00โอนออก
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201707-09-201720,00035.50ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201708-11-201762,40043.00ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201720-12-201760,00041.75ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201720-12-2017100,00042.00ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201829-01-201878,90044.00ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201831-01-201875,00046.50ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201801-02-2018125,00046.50ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201828-02-2018100,00045.00ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201813-03-2018100,00045.00ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201813-03-2018100,00045.50ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201815-03-201826,40045.50ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201821-03-2018125,00044.50ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201821-03-2018100,00045.00ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201821-03-2018100,00045.50ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201821-03-2018125,00044.50ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201821-03-2018100,00045.00ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201821-03-2018100,00045.50ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201826-03-2018125,00045.00ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201826-03-2018125,00045.50ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201827-03-2018125,00046.00ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201827-03-2018250,00046.50ขาย
พระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์ซิงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201827-03-2018125,00045.50ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3