MFEC 7 ( -0.75 -10.00% )

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ MFEC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201118-11-201120,0004.58ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201124-11-201110,0004.50ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201124-11-201130,0004.52ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201130-11-201114,6004.42ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201130-11-201140,4004.44ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201101-12-201130,0004.46ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201101-12-20114,9004.48ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201102-12-201110,0004.46ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201102-12-201110,0004.48ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201106-12-201145,9004.44ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201106-12-201150,0004.46ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201106-12-20114,1004.48ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201108-12-201134,0004.46ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201108-12-201121,0004.48ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201109-12-201125,0004.46ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201109-12-201121,0004.44ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201113-12-201115,0004.46ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201114-12-201120,0004.46ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201114-12-201140,0004.48ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201115-12-201115,0004.46ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201115-12-201130,1004.48ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201115-12-201115,0004.50ขาย
อดิเรก ปฏิทัศน์ปฏิทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201216-01-2012100,9624.52ซื้อ
อดิเรก ปฏิทัศน์ปฏิทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201206-03-201276,3004.86ซื้อ
สัณฑศักย์ รัศมีรัตน์รัศมีรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201210-09-201220,0004.32ขาย
ธีระชัย กีรติเตชากรกีรติเตชากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201220-11-20125,812,3000.00โอนออก
อดิเรก ปฏิทัศน์ปฏิทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201220-11-20121,000,0005.30ขาย
อดิเรก ปฏิทัศน์ปฏิทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201220-11-20121,000,0005.30ขาย
อดิเรก ปฏิทัศน์ปฏิทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201204-12-20121,000,0006.25ซื้อ
ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกรวงศ์จารุกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201211-12-20123,000,0006.00ขาย
แววตา สุขเสน่ห์สุขเสน่ห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201217-12-2012300,0005.80โอนออก
อดิเรก ปฏิทัศน์ปฏิทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201224-12-20121,145,5005.58ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201326-12-2012100,0005.85ขาย
อดิเรก ปฏิทัศน์ปฏิทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201309-01-2013500,0006.00ขาย
แววตา สุขเสน่ห์สุขเสน่ห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201315-01-2013360,8116.00ขาย
อดิเรก ปฏิทัศน์ปฏิทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201324-01-20131,000,0006.10ขาย
ธีระชัย กีรติเตชากรกีรติเตชากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201327-02-2013813,1006.80ขาย
ธีระชัย กีรติเตชากรกีรติเตชากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201328-02-201318,9006.70ขาย
ธีระชัย กีรติเตชากรกีรติเตชากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201301-03-2013500,0006.80ขาย
เจริญ อุษณาจิตต์อุษณาจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201314-03-20131,000,0007.45ขาย
อดิเรก ปฏิทัศน์ปฏิทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201327-03-2013300,0007.50ขาย
อดิเรก ปฏิทัศน์ปฏิทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201302-04-20131,700,0007.20ขาย
สัณฑศักย์ รัศมีรัตน์รัศมีรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201321-06-201310,0008.60ซื้อ
สัณฑศักย์ รัศมีรัตน์รัศมีรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201321-06-201310,0008.85ขาย
สัณฑศักย์ รัศมีรัตน์รัศมีรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201324-06-201330,0008.55ซื้อ
สัณฑศักย์ รัศมีรัตน์รัศมีรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201326-06-201320,0008.60ขาย
สัณฑศักย์ รัศมีรัตน์รัศมีรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201327-06-201310,0009.20ขาย
สัณฑศักย์ รัศมีรัตน์รัศมีรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201327-06-201310,0008.95ซื้อ
สัณฑศักย์ รัศมีรัตน์รัศมีรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201328-06-201315,0009.30ขาย
สัณฑศักย์ รัศมีรัตน์รัศมีรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201328-06-201315,0009.05ซื้อ
สัณฑศักย์ รัศมีรัตน์รัศมีรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201302-07-201340,0009.10ซื้อ
สัณฑศักย์ รัศมีรัตน์รัศมีรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201302-07-201310,0009.10ขาย
สัณฑศักย์ รัศมีรัตน์รัศมีรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201303-07-201330,0009.10ขาย
สัณฑศักย์ รัศมีรัตน์รัศมีรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201303-07-201325,0008.90ซื้อ
สัณฑศักย์ รัศมีรัตน์รัศมีรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201304-07-201325,0008.50ซื้อ
สัณฑศักย์ รัศมีรัตน์รัศมีรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201305-07-20135,0008.50ขาย
สัณฑศักย์ รัศมีรัตน์รัศมีรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201310-10-20136,9008.10ขาย
สัณฑศักย์ รัศมีรัตน์รัศมีรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201311-11-201353,0007.20ขาย
ธนกร ชาลีชาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201427-02-20143,144,9500.00รับโอน
ธนกร ชาลีชาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201411-04-20142,649,2008.69ขาย
ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกรวงศ์จารุกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201414-05-20148,000,00010.70ขาย
อดิเรก ปฏิทัศน์ปฏิทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201414-05-20148,000,00010.70ขาย
ธนกร ชาลีชาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201415-05-2014405,6007.44ขาย
ธนกร ชาลีชาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201419-05-201490,2110.00โอนออก
โกวิทย์ ดุลยะโสภาพรรณดุลยะโสภาพรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201427-05-20141,000,0009.00ขาย
ธีระชัย กีรติเตชากรกีรติเตชากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201414-08-20142,000,0008.06ขาย
โกวิทย์ ดุลยะโสภาพรรณดุลยะโสภาพรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201415-08-2014600,0548.15ขาย
ธีระชัย กีรติเตชากรกีรติเตชากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201415-08-20141,000,0008.10ขาย
ธีระชัย กีรติเตชากรกีรติเตชากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201419-08-20141,000,0008.21ขาย
สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุลธรรมาพิทักษ์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201421-08-201430,0008.30ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201422-09-2014413,5008.50ขาย
ซิมมี่ โทมัสโทมัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201422-09-2014318.40ขาย
ไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุลศิริฉัตรชัยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201422-09-2014100,0008.30ขาย
ศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูรถิรวัฒนางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201422-09-2014100,0008.50ขาย
ศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูรถิรวัฒนางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201422-09-2014100,0008.55ขาย
อดิเรก ปฏิทัศน์ปฏิทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201526-02-20152,000,0008.53ขาย
อดิเรก ปฏิทัศน์ปฏิทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201502-03-20152,000,0990.00โอนออก
อดิเรก ปฏิทัศน์ปฏิทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201505-03-20151,628,4008.50ขาย
อดิเรก ปฏิทัศน์ปฏิทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201506-03-2015371,6008.40ขาย
ไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุลศิริฉัตรชัยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201508-04-20152,000,0000.00โอนออก
ไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุลศิริฉัตรชัยกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ09-04-201508-04-20152,000,0000.00รับโอน
อดิเรก ปฏิทัศน์ปฏิทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201507-04-20152,000,0008.37ขาย
สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุลธรรมาพิทักษ์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201807-06-201860,0004.24ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3