MTI 84 ( 0.50 0.60% )

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ MTI “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุจิตพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201209-11-2012738,0420.00รับโอน
สุจิตพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201327-02-201326,00081.62ขาย
สุจิตพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201301-03-201344,90078.05ขาย
สุจิตพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201305-03-201329,00080.38ขาย
สุจิตพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201328-03-20138,04277.45ขาย
โพธิพงษ์ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201414-08-201416,100154.48ซื้อ
โพธิพงษ์ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201415-08-20144,000154.50ซื้อ
โพธิพงษ์ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201508-10-20151,338,393142.00ซื้อ
นวลพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201509-12-2015250,0000.00รับโอน
โพธิพงษ์ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201509-12-20151,000,0000.00โอนออก
โพธิพงษ์ ล่ำซำล่ำซำคู่สมรสหุ้นสามัญ11-12-201509-12-2015250,0000.00รับโอน
สาระ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201509-12-2015250,0000.00รับโอน
นวลพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201628-01-2016400,0000.00รับโอน
โพธิพงษ์ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201628-01-20161,200,0000.00โอนออก
สาระ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201628-01-2016400,0000.00รับโอน
ชิงชัย หาญเจนลักษณ์หาญเจนลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-02-201609-02-2016900149.50ซื้อ
โพธิพงษ์ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201626-05-20163,900139.97ซื้อ
โพธิพงษ์ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201607-09-201617,500139.00ซื้อ
โพธิพงษ์ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201606-12-20167,300132.00ซื้อ
โพธิพงษ์ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201629-11-20167,100131.50ซื้อ
โพธิพงษ์ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201627-12-2016620,000133.00ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3