PDI 9 ( 0.10 1.07% )

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PDI “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ฟรานซิส แวนเบลเลนแวนเบลเลนผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201320-05-201310,00013.50ซื้อ
ฟรานซิส แวนเบลเลนแวนเบลเลนผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201327-05-20135,00013.30ซื้อ
ชยะ หัสดิเสวีหัสดิเสวีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-07-201415-07-201410,00017.70ซื้อ
ชยะ หัสดิเสวีหัสดิเสวีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-07-201415-07-201410,00017.60ซื้อ
ชยะ หัสดิเสวีหัสดิเสวีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-07-201416-07-201410,00017.70ซื้อ
ฟรานซิส แวนเบลเลนแวนเบลเลนผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201423-07-201415,00020.40ขาย
ชยะ หัสดิเสวีหัสดิเสวีผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201504-02-201530,00018.50ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3