PG 7 ( 1.00 16.81% )

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PG “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201203-09-2012300,00013.30ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201725-05-2017720,0008.05ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3