PIMO 4 ( -0.56 -11.38% )

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PIMO “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
คริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต บ็อทส์ฟอร์ดโรเบิร์ตผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201520-11-20152,000,0001.90ซื้อ
นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุลอิทธิโรจนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201520-11-20151,033,3001.99ขาย
ปภัสร์ อิทธิโรจนกุลอิทธิโรจนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201520-11-20151,033,4001.99ขาย
ปาหนัน พงษ์พานิชพงษ์พานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201520-11-2015200,0001.99ซื้อ
สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุลอิทธิโรจนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201520-11-20151,033,3001.99ขาย
ปภัสร์ อิทธิโรจนกุลอิทธิโรจนกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-07-201823-07-20184,154,4001.93ขาย
ปาหนัน พงษ์พานิชพงษ์พานิชผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-08-201815-08-201840,0001.93ขาย
นาย คริสโตเฟอร์ เทปคริสโตเฟอร์ผู้รายงานใบสำคัญแสดง01-01-197020-08-2018400,0002.07ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3