PRAKIT 10 ( 0.15 1.53% )

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PRAKIT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201502-10-201516,50012.54ซื้อ
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201505-10-20159,30012.56ซื้อ
พิชัย จรรย์ศุภรินทร์จรรย์ศุภรินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201509-10-201520,00012.50ซื้อ
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-10-201515-10-201520,00012.50ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-10-201522-10-201580,00016.20ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-10-201522-10-2015200,00016.00ขาย
ปรีชา เชาวโชติช่วงเชาวโชติช่วงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201522-10-201520,00015.90ขาย
ปรีชา เชาวโชติช่วงเชาวโชติช่วงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201522-10-201550,00016.20ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-10-201526-10-201520,00018.90ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-10-201526-10-201540,00018.40ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-10-201526-10-201540,00019.00ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-10-201526-10-201560,00019.50ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-10-201526-10-201520,00019.80ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-10-201526-10-201520,00020.00ขาย
ปรีชา เชาวโชติช่วงเชาวโชติช่วงผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-10-201526-10-201550,00017.70ขาย
ปรีชา เชาวโชติช่วงเชาวโชติช่วงผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-10-201526-10-201520,00020.10ขาย
พิชัย จรรย์ศุภรินทร์จรรย์ศุภรินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-10-201526-10-201530,00017.60ขาย
พิชัย จรรย์ศุภรินทร์จรรย์ศุภรินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-10-201526-10-201520,00017.70ขาย
พิชัย จรรย์ศุภรินทร์จรรย์ศุภรินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-10-201526-10-201549,90017.80ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-10-201527-10-201520,00019.20ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-10-201527-10-201520,00019.50ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-10-201527-10-201560,00019.70ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-10-201528-10-2015198,50018.00ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-10-201528-10-20151,50018.40ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-10-201528-10-201540,00018.50ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-10-201528-10-201510,00018.60ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-10-201528-10-201520,00018.70ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-10-201528-10-201520,00018.70ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-10-201528-10-201510,00018.90ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-10-201528-10-201520,00019.10ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-10-201528-10-201520,00019.80ขาย
ปรีชา เชาวโชติช่วงเชาวโชติช่วงผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-11-201530-10-201510,00018.50ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-11-201502-11-2015300,0000.00โอนออก
วิชชุดา ไกรฤทธิกุลไกรฤทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-11-201502-11-2015100,00019.10ขาย
วิชชุดา ไกรฤทธิกุลไกรฤทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-11-201502-11-2015100,00020.00ขาย
ปรีชา เชาวโชติช่วงเชาวโชติช่วงผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201503-11-201550,00020.00ขาย
ปรีชา เชาวโชติช่วงเชาวโชติช่วงผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201503-11-201520,00020.50ขาย
ปรีชา เชาวโชติช่วงเชาวโชติช่วงผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201503-11-201543,00021.00ขาย
พิศาล ประหัษฎางกูรประหัษฎางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ19-11-201503-11-20152,00020.60ขาย
พิศาล ประหัษฎางกูรประหัษฎางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ19-11-201506-11-20152,00020.90ขาย
พิศาล ประหัษฎางกูรประหัษฎางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ19-11-201506-11-20153,00021.00ขาย
พิศาล ประหัษฎางกูรประหัษฎางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ19-11-201509-11-20152,00021.80ขาย
ปรีชา เชาวโชติช่วงเชาวโชติช่วงผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201612-02-20165,00015.50ซื้อ
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-03-201611-03-201620,00015.80ซื้อ
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-04-201607-04-201620,00015.70ซื้อ
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201616-05-201630,60013.60ซื้อ
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-06-201621-06-201640,00018.00ขาย
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-06-201622-06-201620,00015.90ซื้อ
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-06-201624-06-201620,00014.90ซื้อ
ปรีชา เชาวโชติช่วงเชาวโชติช่วงผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201629-06-201610,00014.80ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-07-201629-06-201616,00014.85ซื้อ
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-09-201601-09-201640,00015.50ขาย
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-09-201605-09-201650,00014.80ซื้อ
วิชชุดา ไกรฤทธิกุลไกรฤทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201612-09-201651,70014.33ซื้อ
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201612-09-201610,00014.30ซื้อ
วิชชุดา ไกรฤทธิกุลไกรฤทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201614-09-201623,60014.40ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-09-201620-09-201624,40014.40ซื้อ
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201621-09-201620014.50ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-10-201612-10-201613,00013.90ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-10-201612-10-201614,90014.10ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-10-201612-10-201625,10014.20ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-10-201613-10-201613,50013.60ซื้อ
วิชชุดา ไกรฤทธิกุลไกรฤทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201613-10-201610,00013.70ซื้อ
วิชชุดา ไกรฤทธิกุลไกรฤทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201613-10-201610,00013.90ซื้อ
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-11-201614-11-20163,50014.20ซื้อ
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201615-11-201610,00014.10ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-12-201613-12-201610,00014.10ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-12-201614-12-201613,70014.10ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-12-201615-12-201615,30014.10ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-12-201616-12-20166,80014.10ซื้อ
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-12-201616-12-20166,50014.20ซื้อ
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-12-201621-12-201610,40014.20ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-12-201626-12-20161,50015.60ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-12-201626-12-201623,50015.50ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-12-201626-12-20165,00015.60ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-12-201626-12-201610,00015.60ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-12-201626-12-201610,00015.60ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-12-201626-12-201610,00015.60ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-12-201626-12-201610,00015.60ขาย
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-12-201628-12-201620,00014.70ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201629-12-2016400,00013.70ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-01-201719-12-201620,00014.10ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-01-201706-01-201720,00015.40ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-03-201707-03-201730,30014.50ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-04-201721-04-201750,00015.10ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-04-201721-04-201723,00015.30ขาย
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-05-201703-05-20176,00013.80ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-05-201711-05-201733,40013.60ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-05-201712-05-201741,60013.60ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-05-201716-05-20179,40013.60ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ19-05-201717-05-20176,60013.60ซื้อ
พิศาล ประหัษฎางกูรประหัษฎางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ12-06-201723-05-20175,1001.00ซื้อ
พิศาล ประหัษฎางกูรประหัษฎางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ12-06-201723-05-20171,10013.90ขาย
พิศาล ประหัษฎางกูรประหัษฎางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ12-06-201723-05-20171,00013.90ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ19-06-201716-06-201710013.70ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-06-201719-06-20171,10013.70ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-06-201722-06-201747,80013.70ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-06-201726-06-201780013.70ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-06-201727-06-20176,50013.70ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-06-201729-06-201718,90013.70ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-07-201706-07-201716,20014.60ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-07-201706-07-201719,70014.70ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-07-201706-07-201730014.80ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-07-201712-07-201750,00013.70ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-07-201717-07-201720,00013.70ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-08-201711-08-20174,00014.40ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-11-201715-11-20173,00013.90ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-11-201715-11-201730,00013.80ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-11-201716-11-201734,40013.80ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-11-201716-11-20179,90014.00ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-11-201721-11-201740,00014.00ขาย
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-11-201722-11-20175,00014.10ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ01-12-201730-11-201720,00013.50ซื้อ
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ01-12-201730-11-201710,00013.60ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-12-201706-12-201748,30013.40ซื้อ
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-01-201823-01-201825,00013.10ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-02-201822-02-201820,00013.40ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-03-201828-02-201820,00013.30ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-03-201805-03-201820,00013.70ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-03-201807-03-201820,00013.00ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-03-201808-03-201820,00013.00ซื้อ
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-03-201809-03-201812,10013.00ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-03-201812-03-201820,00013.00ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-03-201820-03-201820,00013.50ขาย
พิศาล ประหัษฎางกูรประหัษฎางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ22-03-201816-03-20185,30013.50ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-03-201822-03-201811,00013.50ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-03-201822-03-201811,00013.50ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-04-201817-04-20186,10013.50ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ19-04-201818-04-201823,90013.50ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ19-04-201818-04-201810013.60ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-04-201820-04-201810013.50ขาย
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201814-05-201884,00011.90ซื้อ
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-05-201817-05-201817,50011.50ซื้อ
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-04-201823-04-201819,90013.50ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ25-04-201824-04-201810013.60ขาย
ประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ25-04-201824-04-201810,00013.50ขาย
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201821-05-20185,00011.30ซื้อ
อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-07-201818-07-20183,70010.10ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3