PRIN 3 ( -0.10 -3.82% )

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PRIN “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พัชรี โกวิทจินดาชัยโกวิทจินดาชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201226-03-201220,000,0000.00โอนออก
ขวัญชาย มงคลกิจทวีผลมงคลกิจทวีผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201228-09-2012350,0002.14ขาย
ขวัญชาย มงคลกิจทวีผลมงคลกิจทวีผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201228-09-2012201,1002.16ขาย
ขวัญชาย มงคลกิจทวีผลมงคลกิจทวีผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201201-10-201248,9002.18ขาย
พัชรี โกวิทจินดาชัยโกวิทจินดาชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201205-10-201220,000,0000.00โอนออก
พัชรี โกวิทจินดาชัยโกวิทจินดาชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201328-12-20122,000,0002.00ขาย
พัชรี โกวิทจินดาชัยโกวิทจินดาชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201308-03-201340,000,0002.46โอนออก
ขวัญชาย มงคลกิจทวีผลมงคลกิจทวีผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201313-03-2013615,0002.40ขาย
ขวัญชาย มงคลกิจทวีผลมงคลกิจทวีผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201319-03-201355,0002.52ขาย
ขวัญชาย มงคลกิจทวีผลมงคลกิจทวีผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201316-05-2013437,1002.14ขาย
ขวัญชาย มงคลกิจทวีผลมงคลกิจทวีผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201406-08-2014600,0001.67ขาย
ขวัญชาย มงคลกิจทวีผลมงคลกิจทวีผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201407-08-2014100,0001.65ขาย
ขวัญชาย มงคลกิจทวีผลมงคลกิจทวีผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201407-08-2014600,0001.64ขาย
ขวัญชาย มงคลกิจทวีผลมงคลกิจทวีผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-02-201503-02-2015200,0002.24ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3