PSH 13 ( -0.20 -1.57% )

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PSH “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201601-12-2016100,00023.00ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201602-12-2016100,00022.50ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201602-12-2016100,00022.70ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201621-12-2016100,00022.10ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201621-12-2016100,00022.20ซื้อ
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์วิจิตรพงศ์พันธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201628-12-2016100,000,0000.00รับโอน
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์วิจิตรพงศ์พันธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201704-01-201710022.64ซื้อ
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์วิจิตรพงศ์พันธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201705-01-201740022.48ขาย
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์วิจิตรพงศ์พันธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201706-01-20177,90022.58ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201720-02-2017100,00022.40ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201722-02-2017100,00022.30ซื้อ
พรเทพ ศุภธราธารศุภธราธารผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201717-03-201759,00022.50ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-03-201727-03-2017100,00022.40ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201719-05-2017300,00022.10ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201719-05-2017300,00022.00ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ25-05-201723-05-2017200,00022.10ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ25-05-201724-05-2017200,00021.30ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-08-201716-08-2017300,00022.90ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201721-08-2017600,00022.90ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201721-08-2017335,80022.80ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201722-08-2017164,20022.80ซื้อ
ปิยะ ประยงค์ประยงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201706-09-2017200,00022.90ซื้อ
ปิยะ ประยงค์ประยงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201708-09-2017100,00022.70ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-09-201719-09-2017113,50024.20ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ25-09-201721-09-2017168,50024.30ขาย
ปิยะ ประยงค์ประยงค์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-10-201712-09-20175,00022.70ซื้อ
ปิยะ ประยงค์ประยงค์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-10-201726-09-20174,00023.90ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-10-201725-10-2017100,00025.25ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-11-201720-11-2017112,00023.80ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-11-201721-11-201788,00023.80ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-11-201721-11-2017100,00023.60ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ19-01-201818-01-2018100,00024.80ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-02-201821-02-2018100,00023.70ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-03-201828-02-201870,00023.60ซื้อ
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิตแต่ดุลยสาธิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201828-03-201893,60021.40ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-2018100,00019.00ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์พรมสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-2018100,00018.30ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3