PTT 40 ( -0.50 -1.24% )

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PTT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ04-10-201128-09-2011200277.00ขาย
ชัชวาล เอี่ยมศิริเอี่ยมศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201129-09-201110,000269.00ซื้อ
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์พันธ์มีเชาว์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201230-11-201110,000303.90ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201102-12-20111,000319.00ขาย
สุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ชาติอุดมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201106-12-20112,000323.00ขาย
สุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ชาติอุดมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201106-12-20112,000321.00ขาย
สุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ชาติอุดมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201107-12-20112,000324.00ขาย
สุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ชาติอุดมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201108-12-20112,000325.00ขาย
สุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ชาติอุดมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201108-12-20112,000324.00ขาย
สุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ชาติอุดมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201108-12-20111,000325.00ขาย
สุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ชาติอุดมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201108-12-20112,000326.00ขาย
สุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ชาติอุดมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201108-12-20112,000326.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ21-12-201120-12-2011500317.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201230-12-20112,000318.00ขาย
สุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ชาติอุดมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201218-01-20125,000330.00ขาย
สุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ชาติอุดมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201218-01-20122,500331.00ขาย
สุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ชาติอุดมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201218-01-20122,500330.00ขาย
ปริศนา ประหารข้าศึกประหารข้าศึกผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201202-03-201235,5000.00โอนออก
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201208-03-20122,000357.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201228-03-20121,000359.00ขาย
สุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ชาติอุดมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201230-03-20124,100357.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201216-05-20123,000330.67ซื้อ
ณัฐชาติ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201217-05-20122,000328.00ซื้อ
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201225-05-20122,000307.00ซื้อ
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201228-05-20121,000302.00ซื้อ
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201201-06-20121,000308.00ซื้อ
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201213-06-20122,000325.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201214-06-20121,000329.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201215-06-20121,000331.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201218-06-20122,000338.50ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ17-07-201219-06-2012500336.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ17-07-201222-06-2012500312.00ซื้อ
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201227-06-20122,000314.50ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201228-06-20123,000317.67ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201229-06-20122,000323.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201218-09-20121,000339.00ซื้อ
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201216-11-20121,000312.00ซื้อ
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201219-11-20121,000314.00ซื้อ
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201404-12-20121,000326.00ซื้อ
ณัฐชาติ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201322-05-201310,000349.00ขาย
ณัฐชาติ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201331-05-2013500336.00ซื้อ
ณัฐชาติ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201328-08-20135,000320.00ซื้อ
ณัฐชาติ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201328-08-20134,000321.00ซื้อ
ณัฐชาติ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201329-08-20139,000325.00ขาย
สรัญ รังคสิริรังคสิริคู่สมรสหุ้นสามัญ02-09-201302-09-201330,6760.00โอนออก
ณัฐชาติ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201309-09-20135,000340.00ขาย
ณัฐชาติ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201309-09-20135,000340.00ซื้อ
ณัฐชาติ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201316-09-20135,000341.00ขาย
ณัฐชาติ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201317-09-20135,000342.00ขาย
ณัฐชาติ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201317-09-20135,000338.00ซื้อ
สรัญ รังคสิริรังคสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201323-09-201312,9030.00โอนออก
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201418-12-20131,000289.00ซื้อ
จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์กว้างสุขสถิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201431-03-201410,000300.00ขาย
ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์อัมระนันทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201422-07-20143,400331.48ซื้อ
ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์อัมระนันทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201422-08-20141,700335.69ขาย
ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์อัมระนันทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201425-08-2014800334.85ขาย
ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์อัมระนันทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201429-08-20142,600321.28ขาย
ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์อัมระนันทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201403-09-20141,800325.54ขาย
ณัฐชาติ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201409-09-201410,000347.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201409-09-20141,000346.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201410-09-20141,000350.00ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201430-09-201420,000358.00ขาย
ปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์เทพปฏิมากรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201430-09-20142,000360.00ขาย
ปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์เทพปฏิมากรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201402-10-20142,000363.00ขาย
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ฤกษ์พิบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201417-11-20142,000384.00ขาย
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ฤกษ์พิบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201418-11-20143,000390.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201419-11-20145,000388.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ21-11-201419-11-20141,500387.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ26-11-201424-11-20142,000390.00ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201425-11-201410,000394.00ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201425-11-201410,000397.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201425-11-20145,000395.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ26-11-201425-11-20141,000392.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ26-11-201425-11-20141,000395.00ขาย
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ฤกษ์พิบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201426-11-20142,000392.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201428-11-20145,000389.00ซื้อ
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201428-11-201410,000383.00ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201401-12-201420,000363.00ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201401-12-201410,000362.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201409-12-20143,000351.00ซื้อ
สรากร กุลธรรมกุลธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ11-12-201409-12-20141,000354.00ซื้อ
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ฤกษ์พิบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201409-12-20141,000352.00ซื้อ
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ฤกษ์พิบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201411-12-20141,000334.00ซื้อ
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201411-12-20141,000330.00ซื้อ
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201411-12-20141,000330.00ซื้อ
สรากร กุลธรรมกุลธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ16-12-201411-12-2014500332.00ซื้อ
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201412-12-20141,000336.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ16-12-201412-12-2014500330.00ซื้อ
ณัฐชาติ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201415-12-20145,000317.00ซื้อ
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201415-12-20141,000315.00ซื้อ
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ฤกษ์พิบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201417-12-20142,000306.00ซื้อ
พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุลมหาวงศ์ธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201417-12-20141,000304.00ซื้อ
ณัฐชาติ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201418-12-20145,000329.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201423-12-20141,000340.00ขาย
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ฤกษ์พิบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201422-12-20142,000340.00ขาย
สรากร กุลธรรมกุลธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ05-01-201525-12-2014500330.00ซื้อ
สรากร กุลธรรมกุลธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ05-01-201526-12-2014500325.00ซื้อ
เทวินทร์ วงศ์วานิชวงศ์วานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201519-05-20156,000336.00ขาย
เทวินทร์ วงศ์วานิชวงศ์วานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201525-06-20155,000367.00ขาย
เทวินทร์ วงศ์วานิชวงศ์วานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201526-06-201530,0000.00โอนออก
พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุลมหาวงศ์ธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201518-08-20152,000280.00ซื้อ
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201518-08-20151,000283.00ซื้อ
สรากร กุลธรรมกุลธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ20-08-201518-08-2015500285.00ซื้อ
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ฤกษ์พิบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201519-08-20151,000276.00ซื้อ
พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุลมหาวงศ์ธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201520-08-20152,000260.00ซื้อ
ไพรินทร์ ชูโชติถาวรชูโชติถาวรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201520-08-20157,600259.00ซื้อ
ไพรินทร์ ชูโชติถาวรชูโชติถาวรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201520-08-20152,400260.00ซื้อ
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ฤกษ์พิบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201520-08-20151,000262.00ซื้อ
เทวินทร์ วงศ์วานิชวงศ์วานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201520-08-201510,000261.00ซื้อ
สรากร กุลธรรมกุลธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201525-08-20151,000245.00ซื้อ
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ฤกษ์พิบูลย์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-08-201525-08-2015600245.50ซื้อ
สรากร กุลธรรมกุลธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ28-08-201526-08-2015500250.00ซื้อ
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ฤกษ์พิบูลย์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-08-201527-08-2015600260.00ขาย
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ฤกษ์พิบูลย์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201503-09-2015500268.00ซื้อ
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ฤกษ์พิบูลย์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201504-09-2015500261.00ซื้อ
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ฤกษ์พิบูลย์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-12-201502-12-2015500252.00ซื้อ
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201523-12-2015130,8000.00โอนออก
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์คู่สมรสหุ้นสามัญ25-12-201523-12-2015130,8000.00รับโอน
ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์เอี่ยมรุ่งโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-01-201619-01-20162,000200.00ซื้อ
ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์เอี่ยมรุ่งโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-01-201620-01-20162,000203.00ซื้อ
บุบผา อมรเกียรติขจรอมรเกียรติขจรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201608-06-20167,000312.86ขาย
บุบผา อมรเกียรติขจรอมรเกียรติขจรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201609-06-20162,900322.00ขาย
บุบผา อมรเกียรติขจรอมรเกียรติขจรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201609-06-20168,000322.50ขาย
บุบผา อมรเกียรติขจรอมรเกียรติขจรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201614-06-20164,000317.50ขาย
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ฤกษ์พิบูลย์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-07-201624-06-2016500309.00ซื้อ
บุบผา อมรเกียรติขจรอมรเกียรติขจรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201618-08-20164,000346.00ขาย
บุบผา อมรเกียรติขจรอมรเกียรติขจรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201619-08-20162,000352.00ขาย
บุบผา อมรเกียรติขจรอมรเกียรติขจรผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201630-08-20164,000357.00ขาย
วิรัตน์ เอื้อนฤมิตเอื้อนฤมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201609-12-20165,000369.00ขาย
วิรัตน์ เอื้อนฤมิตเอื้อนฤมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201628-12-20165,000369.00ขาย
ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์เอี่ยมรุ่งโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-02-201822-02-201810,000541.00ขาย
ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์เอี่ยมรุ่งโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-02-201826-02-20186,000552.67ขาย
นิธิมา เทพวนังกูรเทพวนังกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201808-03-20182,000534.00ซื้อ
นิธิมา เทพวนังกูรเทพวนังกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201809-03-20182,000530.00ซื้อ
นิธิมา เทพวนังกูรเทพวนังกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201809-03-20182,000526.00ซื้อ
ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์เอี่ยมรุ่งโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-03-201809-03-201810,000532.00ขาย
ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์เอี่ยมรุ่งโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-03-201813-03-20185,000559.00ขาย
ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์เอี่ยมรุ่งโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-03-201826-03-20185,000559.00ขาย
นิธิมา เทพวนังกูรเทพวนังกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201828-05-201810,00050.25ซื้อ
นิธิมา เทพวนังกูรเทพวนังกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201805-06-201810,00051.25ซื้อ
นิธิมา เทพวนังกูรเทพวนังกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201808-06-201810,00051.50ซื้อ
อรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐวิกิตเศรษฐคู่สมรสหุ้นสามัญ26-07-201824-07-201820,00051.25ขาย
ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัยอุชุกานนท์ชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ03-08-201801-08-20185,00052.50ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3