QLT 5 ( -0.12 -2.53% )

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ QLT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201109-12-20115,0006.45ซื้อ
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201109-12-20115,0006.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201113-12-20115,0006.35ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201113-12-20115,0006.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201115-12-20113,0006.35ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201123-12-20111,0006.50ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201123-12-20111,0006.45ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201126-12-20114,0006.50ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201126-12-20112,0006.45ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201126-12-20112,0006.40ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201127-12-20112,0006.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201127-12-20112,0006.35ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201129-12-20111,0006.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201230-12-20113,0006.45ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201204-01-20124006.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201204-01-20122,0006.45ซื้อ
มณีรัสมิ์ รัตคามรัตคามผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201204-01-201210,0006.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201205-01-20122,0006.35ซื้อ
มณีรัสมิ์ รัตคามรัตคามผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201213-01-201210,0006.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201201-03-20129,6007.20ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201205-03-20125,0006.95ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201205-03-20125,0006.90ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201206-03-20125,0006.85ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201212-03-20125,0006.75ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201212-03-20125,0006.80ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201212-03-20125,0006.85ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201215-03-20125,0006.80ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201216-03-201215,0006.80ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201215-05-20122,5007.65ซื้อ
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201215-05-20125,0007.65ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201216-05-20122,5007.40ซื้อ
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201216-05-20123007.55ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201218-05-20122,5007.30ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201223-05-20122,5007.05ซื้อ
มณีรัสมิ์ รัตคามรัตคามผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201201-06-20124,410,0000.00โอนออก
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201218-06-201215,0007.35ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201219-06-201210,0007.45ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201217-08-20121,0007.85ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201220-08-20122,0008.00ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201220-08-201260,0008.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201221-08-20121,0008.05ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201222-08-20124,5008.05ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201222-08-201216,0008.03ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201228-08-20121,0007.85ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201228-08-20121,0007.80ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201229-08-20121,0007.80ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201230-08-20121,0007.80ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201207-09-20125,0008.05ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201207-09-20122008.05ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201207-09-201230,0008.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201220-09-20122,0008.05ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201213-11-201225,0008.55ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201216-11-201210,0008.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201219-11-201210,0008.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201219-11-201210,0008.55ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201219-11-201210,0008.60ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201219-11-201210,0008.65ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201220-11-201220,0008.75ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201221-11-201220,0008.75ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201221-11-201210,0008.80ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201221-11-201210,0008.85ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201221-11-201210,0008.90ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201221-11-201220,0008.95ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201221-11-201210,0009.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201222-11-201210,0008.90ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201223-11-201220,0008.80ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201227-11-201210,0009.10ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201227-11-201210,0009.20ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201227-11-201210,0009.00ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201227-11-201210,0009.20ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201228-11-201210,0009.25ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201228-11-201210,0009.30ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201229-11-201220,0009.70ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201229-11-201220,0009.75ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201230-11-201210,0009.90ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201230-11-201210,0009.95ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201230-11-201220,00010.00ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201203-12-201210,00011.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201206-12-201212,00010.00ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201212-12-201210,00010.50ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201212-12-201210,00010.40ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201310-01-201315,00010.70ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201322-01-201310,00010.50ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201322-02-201310,00011.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201327-02-20134,60011.50ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201328-02-201310,00011.50ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201328-02-201310,00011.50ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201328-02-201310,00011.60ซื้อ
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201307-03-201310,00012.70ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201308-03-201370013.30ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201312-03-201315,10012.70ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201312-03-20137,00012.80ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201327-03-201310,00012.30ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201301-04-201315,00012.30ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201302-04-201315,00012.70ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201302-04-20135,00012.40ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201302-04-20135,00012.80ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201304-04-20135,00011.90ซื้อ
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201304-04-201310,00012.30ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201304-04-201310,00012.40ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-04-201304-04-201310,00012.40ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-04-201304-04-201310,00012.30ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201305-04-201310,00012.40ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201305-04-201310,00012.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201311-04-20135,00012.90ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201311-04-201310,00013.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201311-04-20135,00013.10ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201311-04-201310,00013.10ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201311-04-20135,00012.40ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201311-04-201310,00012.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201312-04-20135,00013.40ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201312-04-20135,00013.30ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201312-04-20135,80013.10ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201312-04-201310,00013.20ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201312-04-20135,00013.30ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201317-05-20135,00012.60ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201317-05-20135,00012.70ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201320-05-20135,00012.50ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201331-05-20132,20012.20ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201305-06-20135,00012.40ซื้อ
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201306-06-201323,00012.30ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201311-06-20135,00012.10ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201317-06-20135,00012.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201320-06-20135,00011.80ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201321-06-20135,00011.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201324-06-20135,00011.10ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201325-06-20135,00010.80ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201309-07-20135,00011.10ซื้อ
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201309-07-20131,70010.80ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201309-07-201330011.00ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201309-07-20133,00011.10ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201310-07-20135,00011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201310-07-20134,50011.00ซื้อ
สรรพัชญ์ รัตคามรัตคามผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201302-08-20134,410,0000.00รับโอน
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201322-08-20135,00011.50ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201323-08-201310,00011.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201323-08-201310,00011.30ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201326-08-20135,00011.20ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201313-09-20135,00011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201316-09-201315,00011.00ซื้อ
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201320-09-201312,50011.10ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201324-09-201310,00011.00ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201325-09-201320,00011.10ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201325-09-201335,00011.20ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201326-09-201310,00011.10ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201330-09-20131,00011.30ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201330-09-20131,00011.20ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201330-09-201319,00011.10ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201330-09-20135,20011.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201301-10-20131,00011.30ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201301-10-20131,40011.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201303-10-20135,00011.30ซื้อ
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201303-10-201310,00011.10ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201304-10-201315,00011.20ซื้อ
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201310-10-201310,00011.10ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201311-11-201330,00011.10ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201313-11-20131,20011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201314-11-20131,50011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201321-11-201320,00011.20ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201329-11-20135,00011.10ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201302-12-201377,00011.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201303-12-201380,00011.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201304-12-201318,00011.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201309-12-201327,00011.10ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201313-12-20133,00011.10ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201313-12-2013106,00011.00ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201323-12-20134,00011.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201327-12-20139,30010.90ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201406-01-201430,00011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201408-01-20148,20010.90ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201413-01-201422,00011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201415-01-201419,90011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201417-01-201410,90011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201420-01-20146,00011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201422-01-201410,00010.90ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201424-01-201414,30010.90ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201427-01-201410,00010.90ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201431-01-201415,00011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201410-02-201410,00010.80ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201410-02-20149,70010.90ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201421-02-201456,00011.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201426-02-201470,50011.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201427-02-20145,00011.10ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201407-03-20141,50011.30ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201417-03-20145,00011.20ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201419-03-20145,00011.20ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201426-03-201415,00011.00ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201431-03-201429,00011.00ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201401-04-20149,50011.10ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201402-04-20149,90011.20ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201402-04-201410011.20ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201402-04-201421,40011.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201415-05-201412,00012.30ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201415-05-201410,00012.20ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201420-05-201410,00012.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201422-05-201410012.30ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201426-05-201440012.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201427-05-20145,00012.00ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201430-05-20142,00012.10ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201402-06-20141,00012.10ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201403-06-20143,50012.10ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201411-06-201410,00011.90ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201412-06-20145,50011.90ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201413-06-201424,50011.90ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201419-06-201410,00012.00ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201430-06-20145,00012.10ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201430-06-20145,00012.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201425-08-201460011.90ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201425-08-201470011.80ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201411-09-201415,70012.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201411-09-201414,60012.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201411-09-201417,90012.50ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201411-09-20145,00013.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201412-09-20141,00012.70ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201412-09-20147,00012.60ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201412-09-20143,50012.50ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201415-09-20142,20012.00ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201418-09-20145,00012.00ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201424-09-201420,00011.90ขาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201425-09-201412,40011.90ขาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-09-201426-09-2014400,00011.90ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201426-09-201414,60011.90ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201426-09-201414,60011.90ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201403-10-20146,90011.60ขาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201403-10-2014300,00011.60ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201407-10-201430,00011.80โอนออก
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201408-10-201430,00011.60ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201406-10-201423,50011.60ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201409-10-201411,20011.60ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201410-10-20147,70011.60ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201409-10-20147,00011.60โอนออก
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201424-11-201410,00011.80ขาย
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201428-11-201418,0000.00โอนออก
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201408-12-20145,00011.80ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201415-12-20141,50011.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201416-12-20143,00011.30ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201417-12-20147,00011.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201418-12-201430011.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201422-12-201430,00011.60ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201422-12-20147,00011.50ซื้อ
รักชาติ อินทะผิวอินทะผิวผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201422-12-20145,00011.40ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201426-12-201410,00011.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201426-12-20141,00011.50ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201426-12-20144,30011.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201529-12-20145,00011.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201530-12-20141,00011.30ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201530-12-20141,50011.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201516-02-201525,00012.30ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201516-02-20157,90012.30ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201516-02-201544,10012.20ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201518-02-201510,00012.30ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201518-02-201510,00012.40ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201520-02-201520,00012.60ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201520-02-20152,00012.70ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201520-02-201510,00013.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201523-02-201520,00013.30ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201523-02-201526,00013.40ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201523-02-201512,00013.50ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201523-02-201510,00013.60ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201502-03-201514,10014.30ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201502-03-201510,00014.00ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201502-03-201510,00014.20ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201502-03-20155,00014.10ขาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201503-03-201550,00012.80ซื้อ
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201525-03-201520,00012.80ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201526-03-201510,10012.80ขาย
กุลนิษฐ์ สารภาพสารภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201525-03-201533,00012.80ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201527-03-201528,00012.80ขาย
ถาวร กิจเจริญกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201527-03-201521,90012.70ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201525-06-201510,00013.30ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201529-06-20157,70013.20ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201502-07-20154,80013.10ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201504-07-201550013.20ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201507-07-20158,00013.10ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201508-07-20158,50013.10ซื้อ
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201509-07-201520,00013.00ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201509-07-20156,50013.10ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201513-08-201511,40013.20ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201513-08-20155,60013.30ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201514-08-20154,20013.30ซื้อ
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201517-08-20159,00013.50ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201517-08-20153,00013.30ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201517-08-20153,00013.40ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201518-08-20155,10013.60ซื้อ
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201519-08-201518,00013.85ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201519-08-20156,00013.60ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201521-08-20156,00013.70ซื้อ
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-08-201521-08-20158,20013.70ขาย
ชาญณรงค์ ทิชินพงศ์ทิชินพงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-08-201521-08-20151,80013.60ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201525-08-20159,00013.50ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201527-08-201520,90013.70ซื้อ
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201531-08-201520,00013.90ขาย
กิตติกร งามพึงพิศงามพึงพิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201502-09-201598,80014.10ขาย
วิมล แซ่ฟุ่งแซ่ฟุ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201509-09-20159,90015.50ขาย
สมชาย จองศิริเลิศจองศิริเลิศคู่สมรสหุ้นสามัญ02-03-201601-03-201610,00012.00ซื้อ
สมชาย จองศิริเลิศจองศิริเลิศคู่สมรสหุ้นสามัญ30-03-201628-03-201610,00010.70ซื้อ
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201708-09-2017200,0006.80ขาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201718-09-2017500,0006.35ขาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201726-09-2017500,0006.80ขาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201702-10-2017225,2007.22ขาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201728-11-2017800,0006.15ขาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201829-12-201712,5006.25ขาย
สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์เตชาชัยนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201816-03-2018800,0005.25ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3